Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Pre študentov 

Ak…

…ťa prestali baviť koníčky/aktivity, ktoré si mal/a ešte pred pár mesiacmi rada/rád

…sa nedokážeš sústrediť na učenie

…ti prekážajú pocity strachu, hanby, trémy…

…nerozumieš svojim pocitom alebo si s nimi nevieš dať rady

 

…máš problém sa ovládať a prepadá ťa hnev či zlosť

…sa často cítiš smutná/ý

…sa cítiš sama/sám

…sa tvoji rodičia rozvádzajú, hádajú, prišli o zamestanie…a tebe v tom tiež nie je je dobre

…je niekto z tvojich blízkych ťažko chorý (alebo umiera/umrel) a ty máš strach alebo sa kvôli tomu trápiš

…potrebuješ pomoc pri riešení nejakých konfliktov a hádok

…máš problémy v láske či vo vzťahoch s rovesníkmi

…potrebuješ zlepšiť vzťahy (s rovesníkmi, v triede, s učiteľmi, rodičmi, súrodencami…)

…ti ubližuje niekto v škole, triede, na sociálnych sieťach, doma…

…máš problém s drogami, jedlom, spánkom, závislosťou na internete, hrách…

…ťa trápia úzkosti, záchvaty plaču, nepríjemné vtieravé opakujúce sa myšlienky…

…nevieš, čo by si chcel/a po skončení školy robiť ďalej
…máš pochybnosti, či má tvoj život zmysel

…máš pocit, že nie si “dosť”…

…máš akúkoľvek inú tému, o ktorej sa s niekým potrebuješ porozprávať

 

Pre rodičov a učiteľov

Ak…

…hľadáte pomoc pri riešení zmien v správaní študentov/Vašich detí (sebapoškodzovanie, šikana, záškoláctvo, problémy so stravovaním a pod.) a ich prežívaní (smútok, zmeny nálad, strata zmyslu života, depresia, úzkosť, strachy, strata záujmov, tréma, hanba a pod.)

…práve sami či niekto vám blízky prechádza náročným životným obdobím a potrebujete podporu

…sa vyskytne akútna kríza, je potrebná krízová intervencia v škole či rodine (úmrtie, rozvod, choroba, strata zamestnania a pod.) alebo je potrebné spracovať traumatickú udalosť

…potrebujete lepšie porozumieť problémom študentov/Vašich detí v správaní a učení, príp. pomôcť pri ich riešení

…riešite problémy v sociálnych vzťahoch študentov v triede

…by ste uvítali pomoc pri deťoch integrovaných v triedach

 

Na koho sa možete obrátiť na GVPT?

 

Mgr. Janka Šeligová - psychológ

Kontakt: janka.seligova@gymmt.sk (na prvú individuálnu konzultáciu sa, prosím, objednajte mailom)

Štvrtok 8.30-14.30 + podľa dohody