Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Vážení rodičia, milí žiaci!

Začiatok školského roka som si predstavovala v našom átriu, so štátnou hymnou, príhovorom a krásnym prianím do nového školského roka...

Súčasný stav a opatrenia priniesli inú situáciu a je potrebné ju rešpektovať. Prajem nám všetkým, našim žiakom, ich rodičom a mojim kolegom čo najmenej problémový školský rok.