Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Slovenský robotický tím sa na celosvetovej súťaži RoboRAVE International 2018, ktorá bola v tomto roku organizovaná v Albuquerque v Spojených štátoch amerických, v štáte Nové Mexiko umiestnil celkovo na treťom medailovom mieste.

Reprezentovali nás žiaci Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine - Tereza Rafajová, Tomáš Štefanov a Michal Miškolci, členovia robotického krúžku, ktorí sa na súťaž pripravovali pod vedením Ing. Jozefa Ristveja zo Súkromného centra voľného času v Martine. Ich úspech je výsledkom viacročnej práce s robotmi a mnohých hodín tvrdej prípravy a zanietenosti. Hodiny strávené v LEGO-labe zúročili študenti úspešným riešením súťažných podmienok, boli takí skvelí, že v konkurencii 23 tímov z celého sveta si odniesli bronzovú priečku a veľa skúseností a zážitkov, ktoré môžu zúročiť v ďalšej príprave. V noci pred finále súťaže zažili aj ostrý požiarny poplach pri ktorom bol vysťahovaný celý hotel, našťastie sa ukázalo, že bol len cvičný.

Cestou do Albuquerque ich v New Yorku, v sídle OSN prijal aj Slovenský veľvyslanec pri OSN pán Michal Mlynár, ktorý im poprial veľa úspechov v ich tvorivej práci.

Naše poďakovanie patrí Žilinskému samosprávnemu kraju, mestu Martin, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ROTARY klubu v Martine, Nadácii Matka a dieťa Turca, Nadácii Ľudia - ľuďom a tiež podnikateľom z nášho regiónu - firme ENGUL, FAREN Slovakia, BRANTNER Fatra a INLOOP , ktorí nás finančne podporili a bez podpory ktorých by študenti Gymnázia nemohli do USA vycestovať.

WP 20180512 043

Slávnostné vyhodnotenie 21. ročníka literárnej súťaže Paulinyho Turiec, ktorú vyhlásilo Gymnázium V. Paulinyho-Tótha v Martine v spolupráci so Slovenským literárnym ústavom Matice slovenskej, sa uskutočnilo v rámci najstaršieho literárneho festivalu na Slovensku Slovesná jar 5. júna 2018. Ocenení súťažiaci, ich pedagógovia a gymnazisti z GVPT si pozreli divadelné predstavenie Zrodenie národa v podaní MADOS z Liptovského Mikuláša, vypočuli si ukážky zo súťažných prác v podaní žiakov GVPT a hudobného hosťa p. Ľ. Jankoviča.

Súťaže sa zúčastnilo 56 autorov so 105 prácami zo stredných odborných škôl, gymnázií, základných škôl, školského internátu, umeleckých škôl  z Martina, Turčianskych Teplíc, Žiliny, Vrútok, Sučian, Čadce, Turzovky, Tvrdošína, Kysuckého Nového Mesta, Liptovského Mikuláša, Ružomberka, Nižnej. Sme radi, že medzi talentovanými autormi sa umiestnila aj naša Natália Lichnerová, III. A.

Porota pracovala v zložení:

predseda poroty: Mgr. Marián Grupač, PhD, riaditeľ Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej;

členovia poroty: Mgr. Zuzana Bukovenová, PhDr. Milan Gonda, Slovenský literárny ústav Matice slovenskej;

Mgr. Nadežda Miháliková, PaedDr. Nataša Galková, vyučujúce Gymnázia VPT v Martine.

IMG 20180605 102035

Sme radi, keď sa k nám vracajú naši absolventi. 30. mája 2018 zavítal na spoločenskovedný seminár a seminár z dejepisu medzi tretiakov Mgr. Marko Salíni. Už niekoľko rokov pracuje na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí, aktuálne na odbore, ktorý sa venuje krajinám Vyšehradskej štvorky. Keďže od 1. júla 2018 bude Slovenská republika tomuto regionálnemu združeniu predsedať jeden celý rok, formou besedy priblížil študentom, ako V4 funguje, čomu sa venuje a čo nám členstvo vo V4 prináša.

V4 3

Rozlúčková akadémia s maturantmi sa uskutočnila 16. 5. 2018 tak trochu nezvyčajne v Aule Magna na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Po úvodných slovách, prejavoch a oceneniach výnimočných študentov, nasledoval slávnostný program, ktorý si pre maturantov pripravili mladší žiaci z tried I. B, I. C, I. E, II. A, II. D a III. D. Akadémia sa niesla v rozprávkovom duchu, cieľom bolo poukázať na to, že rozprávky nie sú len detinské báchorky, ale príbehy, z ktorých sa môžeme poučiť a zabaviť sa na nich aj my starší. Osobitná vďaka patrí pani profesorkám Vladimíre Damkovej a Zuzane Dafčíkovej, ktoré, tak ako aj zainteresovaní žiaci, obetovali svoj voľný čas a pripravili krásny program. Ďakujeme.

https://drive.google.com/drive/folders/1PNu7j0OETOwBQ-IPaLzJNtzmxo4nkKzA?usp=sharing

Autorkou fotografiií zo slávnostnej akadémie je RNDr. Janka Beňušková.

Vo štvrtok 3. 5. 2018  sa skupina študentov 3. ročníka seminára z psychológie (Natália Lichnerová a Tomáš Kompaník z III. A, Michaela Klaudíniová, Soňa Chochulová, Alexandra Hollá, Lucia Morgošová a Patrícia Šalagová z III. C, Zuzana Šebová a Michaela Mrníková z III. D) s asistenciou p. prof. Truchlej a p. prof. Galkovej rozhodla spojiť príjemné s užitočným a pripravila pre študentov 1. a 2. ročníka Spoločenskovednú konferenciu 2018. Jej cieľom bolo oboznámiť študentov nižších ročníkov so spoločenskými vedami nielen teoreticky, ale aj prakticky, usmerniť študentov pri voľbe seminárov a VŠ. Seminaristi si pripravili pútavé prezentácie z rozmanitých oblastí spoločenských vied, ktoré publikum zaujali.

Zároveň sa účastníci dozvedeli o uplatnení sa v humanitnom odbore, vďaka dvom hosťom, našej absolventke, doktorke umení - Mgr. Art. Zuzane Galkovej, ArtD., ktorá pracuje ako pedagogička na Súkromnom hudobno-dramatickom konzervatóriu v Martine, je redaktorkou Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v redakcii umeleckých programov a zároveň pracuje aj ako režisérka, a Mgr. Lucii Kuciakovej-Bondovej, ktorá pracuje ako riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy v MT a Súkromného centra voľného času v Sučanoch.

IMG 0496

Dňa 3. 5. 2018 sa uskutočnila počas seminára z psychológie beseda s Mgr. Miroslavom Mizerom, ktorý je naším absolventom a momentálne pracuje na Ministerstve obrany SR, kde komunikuje s organizáciou NATO, je konzultantom. Študenti sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií, napríklad Top 10 armád sveta i počet vojakov v NATO za SR (18 000 vojakov). Súčasťou besedy boli aj otázky študentov, na ktoré im hosť so zanietením odpovedal.Beseda Mizera 2

Zoznam študentov, ktorí sú navrhnutí na ocenenie v súťaži Naj študent, bude zverejnený na nástenke so suplovaním 3. mája. Navrhnutí študenti si prídu k zástupcom riaditeľky školy po dotazník. Vyplnený a triednym učiteľom podpísaný dotazník je potrebné odovzdať do 9. mája najneskôr do 10:55 zástupcom riaditeľky školy.