Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Najbližšie akcie v našej škole

 

20. 11. 2019 - Študentská konferencia cudzích jazykov - organizuje PK CJ - klubovňa

20. 11. 2019 - školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

20. 11. 2019 - zber papiera organizuje II. A - 14:30 - 16:30 v šatni č. 27

20. 11. 2019 - individuálne konzultácie rodičov žiakov s vyučujúcimi bez triednictva od 14:30 do 16:30, triedne rodičovské združenia

21. 11. 2019 - Gymboj - matematická súťaž pre žiakov ZŠ

22. 11. 2019 - pasovací večierok pre prvákov organizuje III. B

25. 11. 2019 - Deti na nete - preventívne podujatie pre 2. ročník

26. a 27. 11. 2019 - prezentácia GVPT na Burze informácií pre voľbu povolania v SNK Martin

27. 11. 2019 - XV. ročník chemicko-biologickej konferencie - klubovňa

2. 12. 2019 - testovanie profesijnej orientácie CPPPaP - II. A, II. B, 1. - 2. hod., uč. č. 3 a 4

3. 12. 2019 - testovanie profesijnej orientácie CPPPaP - II. C, II. D, 1. - 2. hod., uč. č. 3 a 4

3. 12. 2019 - Anglická konferencia - organizuje PK ANJ - klubovňa

4. 12. 2019 - Otvorená škola - individuálne konzultácie pre rodičov našich žiakov od 14:30 do 16:30

5. 12. 2019 - testovanie profesijnej orientácie CPPPaP - III. E, 1. - 2. hod., uč. č. 3 

6. 12. 2019 - Krakov - kultúrno-poznávacia exkurzia

6. 12. 2019 - Viedeň - kultúrno-poznávacia exkurzia

13. 12. 2019 - Viedeň - prírodovedná a kultúrno-poznávacia exkurzia