Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Najbližšie akcie v našej škole

Vydávanie obedov v školskej jedálni od 1. 10. 2020 - 12:20 - 14:40. 

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

Na komunikáciu odporúčame využívať iný spôsob komunikácie (písomný, e-maily, telefonicky...).