Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Najbližšie akcie v našej škole

 

16. - 21. 2. 2020 - lyžiarsky a snoubordový výcvikový kurz II. D

24. - 28. 2. 2020 - Jarné prázdniny

4. 3. 2020 - Otvorená škola - individuálne konzultácie pre rodičov našich žiakov - 14:30 - 16:30

17. 3. 2020 - EČ a PFIČ maturitnej skúšky zo SJL

18. 3. 2020 - EČ a PFIČ maturitnej skúšky z CJ, úroveň B2

19. 3. 2020 - EČ maturitnej skúšky z MAT

24. 3. 2020 - krajské kolo Dejepisnej olympiády