Najbližšie akcie v našej škole

Každý pondelok od 15:00 do 16:00 online krúžok Informatická všehochuť - jediný krúžok, ktorý je tu pre Vás aj počas pandémie!!!

Z dôvodu ochrany života a zdravia je zakázané všetkým osobám okrem zamestnancov  vstupovať do prevádzkových priestorov a na pracoviská. Výnimku na vstup do budovy udeľuje riaditeľka školy. Využívajte, prosím, iný spôsob komunikácie ako priamy: telefonický 043/4213 002, e-mail office@gymmt.sk

od 12. 10. 2020 do odvolania - dištančné vzdelávanie

od 12. 10. 2020 do odvolania - prerušenie činnosti krúžkov

od 8. marca 2021 - program Profesijná orientácia pripravuje pre žiakov II. A, B, C, D, III. E CPPPaP Martin

od 8. 3. do 19. 3. 2021 - cez EduPage bude prebiehať prihlasovanie na voliteľné predmety - II. A, B, C, D, III. E