Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Zoznam študentov, ktorí sú navrhnutí na ocenenie v súťaži Naj študent, bude zverejnený na nástenke so suplovaním 3. mája. Navrhnutí študenti si prídu k zástupcom riaditeľky školy po dotazník. Vyplnený a triednym učiteľom podpísaný dotazník je potrebné odovzdať do 9. mája najneskôr do 10:55 zástupcom riaditeľky školy.