Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Dňa 3. 5. 2018 sa uskutočnila počas seminára z psychológie beseda s Mgr. Miroslavom Mizerom, ktorý je naším absolventom a momentálne pracuje na Ministerstve obrany SR, kde komunikuje s organizáciou NATO, je konzultantom. Študenti sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií, napríklad Top 10 armád sveta i počet vojakov v NATO za SR (18 000 vojakov). Súčasťou besedy boli aj otázky študentov, na ktoré im hosť so zanietením odpovedal.Beseda Mizera 2

beseda Mizera 1