Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Vo štvrtok 3. 5. 2018  sa skupina študentov 3. ročníka seminára z psychológie (Natália Lichnerová a Tomáš Kompaník z III. A, Michaela Klaudíniová, Soňa Chochulová, Alexandra Hollá, Lucia Morgošová a Patrícia Šalagová z III. C, Zuzana Šebová a Michaela Mrníková z III. D) s asistenciou p. prof. Truchlej a p. prof. Galkovej rozhodla spojiť príjemné s užitočným a pripravila pre študentov 1. a 2. ročníka Spoločenskovednú konferenciu 2018. Jej cieľom bolo oboznámiť študentov nižších ročníkov so spoločenskými vedami nielen teoreticky, ale aj prakticky, usmerniť študentov pri voľbe seminárov a VŠ. Seminaristi si pripravili pútavé prezentácie z rozmanitých oblastí spoločenských vied, ktoré publikum zaujali.

Zároveň sa účastníci dozvedeli o uplatnení sa v humanitnom odbore, vďaka dvom hosťom, našej absolventke, doktorke umení - Mgr. Art. Zuzane Galkovej, ArtD., ktorá pracuje ako pedagogička na Súkromnom hudobno-dramatickom konzervatóriu v Martine, je redaktorkou Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v redakcii umeleckých programov a zároveň pracuje aj ako režisérka, a Mgr. Lucii Kuciakovej-Bondovej, ktorá pracuje ako riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy v MT a Súkromného centra voľného času v Sučanoch.

IMG 0496

Na záver konferencie dostali účastníci dotazník, v ktorom mali reagovať na program konferencie. Z dotazníka vyplynulo, že najviac sa im páčila prezentácia Mgr. Art. Zuzany Galkovej, ArtD., a na druhom mieste skončila študentská prezentácia Michaely Mrníkovej. V klubovni počas celého podujatia panovala priateľská atmosféra a účastníci v záverečnom dotazníku vyjadrili len pozitívne hodnotenie tejto školskej akcie, ktoré organizátorov veľmi potešilo.

Viac fotografií: https://drive.google.com/drive/folders/1NWnlhJ_vwijvn6a7uWQUxRXTRyoI2qGk?usp=sharing