Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Slávnostná akadémia pri príležitosti rozlúčky s maturantmi sa uskutočnila 16. mája 2018 v aule Jesseniovej lekárskej fakulty UK. V úvodnej časti vyhlásila riaditeľka školy Mgr. Darina Súderová výsledky celoročne prebiehajúcich školských súťaží. V súťaži triednych kolektívov Sme super zvíťazila III. B, za ňou sa umiestnili I. A a III. A.

Naj študentom martinského gymnázia sa stal Tomáš Štefanov, II. B, a spolu s ním sa do desiatky prebojovali Juraj Vasek, IV. C, Michaela Mrníková, III. D, Michal Miškolci, II. A, Tomáš Červeň, IV. D, Matúš Ondreják, II. B, Marek Bátory, II. A, Tereza Rafajová, II. D, Kristína Horanská, II. A, a Viktória Telepčáková, III. A.

Športovec roka je Daniel Lacko, IV. B, na druhom mieste sa umiestnil Ján Černák, I. C, a bronzová priečka patrí Karin Kačkovej, III. A, a Filipovi Bírovi, II. D.

Monika Zjavková, III. A, je víťazkou výtvarnej súťaže Rozmarná paleta.

Držiteľmi Ceny Rodičovského združenia GVPT za prácu v triednom kolektíve sa stali títo štvrtáci: Veronika Šavlová, IV. A, Barbora Záhradníková, IV. B, Zuzana Podhorská, IV. B, Sarah Minčíková, IV. C, Lenka Škutová, IV. C, Gabriela Michalíková, IV. D, Viktória Richterová, IV. D.

Riaditeľka školy udelila pochvalu týmto študentom 4. ročníka: Otília Bartová, Eva Jánošíková, Dominika Meriačová, Ondrej Nemčok, Veronika Šavlová, IV. A, Juraj Jánošík, Daniel Lacko, Barbora Záhradníková, IV. B, Adam Beloš, Lucia Ďuricová, Tomáš Görög, Robert Choma, Terézia Chromeková, Erik Kľoc, Martin Svoboda, Juraj Vasek, IV. C, Patrik Cíger, Tomáš Červeň, Júlia Kluknavská, Natália Koppalová, Filip Lednický, Adam Markovič, Gabriela Michalíková, Oliver Rešetár, Viktória Richterová, IV. D.

Nasledovali slávnostné príhovory pani riaditeľky, Lucie Lieskovskej za mladších študentov a Sabíny Laučíkovej s Radovanom Heczkom za maturantov.

Nápaditý kultúrny program si pod vedením Mgr. Zuzany Dafčíkovej a Mgr. Vladimíry Damkovej pripravili študenti 1. – 3. ročníka. Vo svete rozprávok sme vďaka nim našli podobnosti s bežným študentským životom. Pripomenuli sme si, že čas maturít sa blíži a netreba sa spoliehať na to, že rozprávka o troch prasiatkach sa končí happyendom.

 

Fotografie pridáme neskôr.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí vytvorili nezabudnuteľný program:

Mgr. Zuzana Dafčíková

Mgr. Vladimíra Damková

I. B:

Marek Červeň                                                          

Matúš Dikoš                                                             

Adryana Kachalavová                                              

Erik Nábočík                                                             

Petra Raffajová 

I. E:

Dominika Barošová                                                 

Lucia Cingelová

Marek Červeň

Richard Doležálek

Lucia Fančovičová

Zuzana Fúčeľová

Sandra Hodoňová

Lenka Holienčíková

Tomáš Hurta

Adam Klčo

Marek Lazar

Alexandra Letrichová

Linda Mrníková

Ivana Ostrihoňová

Martin Pecko

Mária Petrášková

Barbora Rosenbergová

Lea Steinerová

Jakub Dávid Šutovský

I. C:

Alexandra Capová

Patrik Matula

Klára Matoušková

Daniela Lukašiková

Kristína Štefková

Nina Bobrovská

Jarmila Hrušková

II. A:

Marek Bátory

II. D:

Sarah Kevická

Katarína Mrázová

Jakub Javor

III. D:

Tímea Baruníková

Ivana Beratšová

Michal Kevický

Barbora Sýkorová

Terézia Václavíková

Lucia Lieskovská

Maroš Štefanides

Tomáš Meriač

Tereza Joklová