RAJO je najväčšia mliekarenská spoločnosť na Slovensku, názov vznikol zo začiatočných slabík slovného spojenia RAcionálny JOgurt, produkty sú vyrábané hlavne zo slovenského kravského mlieka. Tieto a mnohé ďalšie informácie sa dozvedeli študenti I. D na triednej exkurzii dňa 15. 6. 2018 v priestoroch spoločnosti RAJO, a. s. v Bratislave. Spolu s pani profersorkami RNDr. Dagmar Šimovou a Mgr. Luciou Truchlou si vypočuli odbornú prednášku Mgr. Zuzany Stanovej, členky predstavenstva pre obchod a marketing, ktorá si pre študentov pripravila aj krátky vedomostný kvíz. Nasledovala ochutnávka nových produktov a po nej študenti v plášťoch a čiapkach spolu s pracovníkmi navštívili výrobné a distribučné oddelenia firmy.exkurzia rajo 1

exkurzia rajo 2