Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Aj počas prázdnin je na Gymnáziu V. P. T. čulý ruch. Ak ste videli po chodbách školy pobehovať a veselo džavotať deti v žltých tričkách vo veku od 7 do 14 rokov, tak ste si mohli byť istí, že naša škola sa opäť zapojila do krásneho projektu s názvom Martinská detská letná univerzita. Je to prímestský letný tábor pre deti, ktorý už 6 rokov organizuje CVČ KAMARÁT v Martine pod vedením Mgr. Aleny Leštinskej. Tento rok sa tematicky niesol v znamení štyroch živlov – oheň, vzduch, voda, zem. Cieľom detskej univerzity je umožniť deťom dozvedieť sa a naučiť sa niečo nové formou zábavy a zážitku.

dodo

Do projektu boli zapojené aj ďalšie vzdelávacie inštitúcie a organizácie v Martine ako Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Turvod ai.

Na pôde našej školy sa uskutočnili prednášky a workshopy v týchto oblastiach:

  • biológia – viedla Mgr. L. Smižiková
  • chémia – viedli Mgr. J. Tavelová a Ing. T. Rudzanová
  • fyzika a astronómia – viedli PaedDr. J. Beňuška, PhD., PaedDr. I. Šabo
  • matematika a informatika – viedla M. Mrníková (študentka GVPT)

Spýtali sme sa našich učiteľov na priebeh workshopov.

Mgr. Lucia Smižiková:  Vytvorila som pre deti modelovú situáciu – predstavte si, že ste stroskotali na opustenom ostrove. Deti sa učili, ako si vyrobiť pitnú vodu z bahnitej dažďovej vody. Vyrobili si jednoduché zariadenie na filtráciu pomocou PET fľaše, novín, piesku a štrku. Pod mikroskopom sme pozorovali, aké mikroorganizmy žijú v špinavej vode a vysvetlili sme si, prečo takúto vodu nemôžeme piť. Druhá časť workshopu bola zameraná na vzduch, konkrétne na potrebu a význam vzduchu pre ľudské telo, na transport kyslíka ap. Na záver sme si pomocou spirometra zmerali vitálnu kapacitu pľúc."

lucka

viac fotografií - https://photos.app.goo.gl/fmx5aEdsadwb3ntz5

PaedDr. Ivan Šabo: „Pripravil som úlohy na tému vzduch, voda a oheň. Účastníci v piatich skupinách riešili úlohy a snažili sa prísť na princíp, ako to funguje. Tak postupne odhaľovali tajomstvá týchto živlov. Úlohy boli postavené tak, ako sa s nimi stretávajú v bežnom živote. Dobrá pracovná atmosféra a záujem účastníkov ukázal, že ich daná problematika zaujala.“

sabo

Fotky - https://photos.app.goo.gl/2wU53epkpLUqVXSW8

PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. pripravil pre deti nesmierne interaktívny workshop. Väčšinu fyzikálnych pokusov predvádzali samotné deti a tak na vlastnej koži mohli zacítiť a vidieť, ako fungujú fyzikálne zákony pre jednotlivé živly. Neopísateľné nadšenie detí môžete vidieť na fotografiách v galérii.

dodo2

https://photos.app.goo.gl/3BmUPUaw7jMdYrQFA

Michaela Mrníková je študentkou 3. ročníka a podujala sa viesť workshop o vode, kde sa deti naučili vypočítať, koľko litrov vody potrebujeme napríklad na výrobu jedného bavlneného trička alebo kilogramu hovädzieho mäsa. Boli ohromení, aké je to veľké množstvo vody. Materiály na workshop nám poskytla RNDr. J. Beňušková.

miska

https://photos.app.goo.gl/uGgKVtctL6rnN25i7

Obrovské ďakujem patrí všetkým našim učiteľom, ktorí sa podieľali na tomto peknom a zmysluplnom projekte. Ďakujeme riaditeľke CVČ Kamarát v Martine p. Alene Leštinskej za ponuku na spoluprácu. Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.