Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Aktualizované 6. 9. 2018 - ponuka rozšírená o Krúžok talianskeho jazyka a Krúžok z estetiky.

Kompletný zoznam nájdete tu: Zoznam ponúkaných záujmových útvarov - aktualizované 6. 9. 2018

Prihlášku do robotického krúžku žiakov ZŠ s trvalým pobytom v Martine si stiahnite tu.

Prihlášku do robotického krúžku žiakov ZŠ s trvalým pobytom mimo mesta Martin nájdete tu.

Gymnázium V. Paulinyho-Tótha ponúka v spolupráci so Súkromným centrom voľného času, Malá hora 3, Martin, 
možnosť prihlásiť sa do týchto záujmových útvarov:  
     
názov krúžku vedúci krúžku poznámky:
Basketbalový krúžok Mgr. V. Kadlec * SCVČ Malá hora 3, Martin
Bedmintonový krúžok I Mgr. M. Adamov * SCVČ Malá hora 3, Martin
Bedmintonový krúžok II Mgr. S. Orieščik * SCVČ Malá hora 3, Martin
Biológia trochu inak Mgr. L. Smižiková * SCVČ Malá hora 3, Martin
Diskusný klub PaedDr. Pavol Stach * SCVČ Malá hora 3, Martin
Florbalový krúžok Mgr. J. Dzimko * SCVČ Malá hora 3, Martin
Futbalový krúžok Mgr. J. Dzimko * SCVČ Malá hora 3, Martin
Fyzika okolo nás PaedDr. J. Beňuška, PhD. * SCVČ Malá hora 3, Martin
Hádzaná Mgr. J. Dzimko * SCVČ Malá hora 3, Martin
Hlavolamatika Mgr. D. Birvoňová * SCVČ Malá hora 3, Martin
Gemma - astronomický krúžok PaedDr. I. Šabo * SCVČ Malá hora 3, Martin
Chémia v pokusoch a úlohách Ing. T. Rudzanová * SCVČ Malá hora 3, Martin
Informatika  RNDr. A. Karkušová * SCVČ Malá hora 3, Martin
Klub zdravého životného štýlu Mgr. S. Šúleková * SCVČ Malá hora 3, Martin
Krúžok anglického jazyka: projekt Erasmus Plus - E. D. G. E. Mgr. Z. Nemcová * SCVČ Malá hora 3, Martin
Kondičný krúžok s plávaním Mgr. V. Kadlec * SCVČ Malá hora 3, Martin
Krúžok ruského jazyka Mgr. V. Damková * SCVČ Malá hora 3, Martin
Krúžok španielskeho jazyka pre začiatočníkov Mgr. Z. Nemcová * SCVČ Malá hora 3, Martin
Krúžok zo slovenského jazyka a literatúry Mgr. K. Kučmová * SCVČ Malá hora 3, Martin
Krúžok talianskeho jazyka Mgr. K. Štrbíková * SCVČ Malá hora 3, Martin
Krúžok z estetiky Mgr. D. Súderová * SCVČ Malá hora 3, Martin
Riešenie fyzikálnych úloh RNDr. J. Beňušková * SCVČ Malá hora 3, Martin
Robotický krúžok Ing. J. Ristvej * SCVČ Malá hora 3, Martin
Robotický krúžok pre žiakov ZŠ   * SCVČ Malá hora 3, Martin
Stolnotenisový krúžok Mgr. M. Adamov * SCVČ Malá hora 3, Martin
Tajomstvá chémie Mgr. J. Tavelová * SCVČ Malá hora 3, Martin
Volejbalový krúžok Mgr. P. Kráľ * SCVČ Malá hora 3, Martin
Volejbalový krúžok Mgr. V. Kadlec * SCVČ Malá hora 3, Martin
     
Gymnázium V. Paulinyho-Tótha ponúka:    
     
Joga a kultúra Indie Mgr. M. Šišmiš ** Joga v dennom živote
     
     
Prihlásiť sa môžete u svojho triedneho učiteľa alebo u Mgr. L. Koťkovej, zástupkyne riaditeľky školy.
     
     
poznámky:    
* Krúžky organizuje SCVČ Malá hora 3, Martin:  
vzdelávací poukaz alebo poplatok 10 €    
     
** Organizuje Joga v dennom živote, lektor Mgr. M. Šišmiš:  
prvý mesiac zdarma, potom 2 € jednorazovo alebo 29 € na 5 mesiacov