Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Na Gymnáziu V. Paulinyho-Tótha sa otvárajú v spolupráci so Súkromným centrom voľného času, Malá hora 3, Martin, v školskom roku 2018/2019 tieto záujmové útvary:

 

názov krúžku

vedúci krúžku

poznámky:

 

Basketbalový krúžok

Mgr. V. Kadlec

* SCVČ Malá hora 3, Martin

 

Bedmintonový krúžok 1

Mgr. M. Adamov

* SCVČ Malá hora 3, Martin

 

Bedmintonový krúžok 2

Mgr. S. Orieščik

* SCVČ Malá hora 3, Martin

 

Biológia trochu inak

Mgr. L. Smižiková

* SCVČ Malá hora 3, Martin

 

Diskusný klub

PaedDr. P. Stach

* SCVČ Malá hora 3, Martin

 

Florbalový krúžok

Mgr. J. Dzimko

* SCVČ Malá hora 3, Martin

 

Futbalový krúžok

Mgr. J. Dzimko

* SCVČ Malá hora 3, Martin

 

Fyzika okolo nás

PaedDr. J. Beňuška, PhD.

* SCVČ Malá hora 3, Martin

 

Hádzaná

Mgr. J. Dzimko

* SCVČ Malá hora 3, Martin

 

Hlavolamatika

Mgr. D. Birvoňová

* SCVČ Malá hora 3, Martin

 

Gemma - astronomický krúžok

PaedDr. I. Šabo

* SCVČ Malá hora 3, Martin

 

Chémia v pokusoch a úlohách

Ing. T. Rudzanová

* SCVČ Malá hora 3, Martin

 

Informatika

RNDr. A. Karkušová

* SCVČ Malá hora 3, Martin

 

Kondičný krúžok s plávaním

Mgr. V. Kadlec

* SCVČ Malá hora 3, Martin

 

Krúžok anglického jazyka: projekt Erasmus Plus - E. D. G. E.

Mgr. Z. Nemcová

* SCVČ Malá hora 3, Martin

 

Krúžok ruského jazyka

Mgr. V. Damková

* SCVČ Malá hora 3, Martin

 

Krúžok španielskeho jazyka pre začiatočníkov

Mgr. Z. Nemcová

* SCVČ Malá hora 3, Martin

 

Krúžok z estetiky

Mgr. D. Súderová

* SCVČ Malá hora 3, Martin

 

Krúžok zo slovenského jazyka a literatúry

Mgr. K. Kučmová

* SCVČ Malá hora 3, Martin

 

Robotický krúžok

Ing. J. Ristvej

* SCVČ Malá hora 3, Martin

 

Robotický krúžok pre žiakov ZŠ

Ing. J. Ristvej, T. Rafajová

* SCVČ Malá hora 3, Martin

 

Stolnotenisový krúžok

Mgr. M. Adamov

* SCVČ Malá hora 3, Martin

 

Tajomstvá chémie

Mgr. J. Tavelová

* SCVČ Malá hora 3, Martin

 

Volejbalový krúžok

Mgr. P. Kráľ

* SCVČ Malá hora 3, Martin

 

Volejbalový krúžok

Mgr. V. Kadlec

* SCVČ Malá hora 3, Martin

 
       

Gymnázium V. Paulinyho-Tótha ponúka:

     
       

Joga a kultúra Indie

Mgr. M. Šišmiš

** Joga v dennom živote

 
       
       

poznámky:

     

* Krúžky organizuje SCVČ Malá hora 3, Martin:

   

vzdelávací poukaz alebo poplatok 10 €

     
       

** Organizuje Joga v dennom živote, lektor Mgr. M. Šišmiš:

   

prvý mesiac zdarma, potom 2 € jednorazovo alebo 29 € na 5 mesiacov