Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

výstava UNESCO 1

II. D počas otvorenia výstavy

Na mesiac k nám zavítala putovná výstava MZVaEZ SR Významné osobnosti a udalosti v kalendári výročí UNESCO od roku 1996. Slávnostne ju otvorili dňa 22. októbra 2018 pracovníci odboru kultúrnej diplomacie. Výstavu tvorili dve desiatky bannerov, na ktorých boli v životnej veľkosti zachytené osobnosti našich dejín od najstarších čias ako Konštantín a Metod až po osobnosti moderných dejín 20. storočia. Prezreli si ju naši študenti v rámci vyučovania viacerých predmetov, napr. umenia a kultúry, slovenského jazyka a literatúry a dejepisu.

výstava UNESCO 3