Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

FVT1

FVT2

FVT3Dňa 19. októbra 2018 sa konal FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET 2018 – krajské kolo Žilinský kraj v  priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline – Nová MENZA, ul. Vysokoškolákov č. 26, ktorý je postupovým kolom celoštátnej súťažnej prehliadky vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl. Vedátori tu prezentujú svoju bádateľskú činnosť formou panelovej (posterovej) prezentácie.

Na krajské kolo bolo prihlásených 12 projektov, z toho 3 projekty z Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha Martin, a to: Matej Červeň, IV. A, s projektom Odkrývame neviditeľné, Tomáš Štefanov a Matúš Ondreják, obaja III. B, s projektom Vplyv nápojov na zubnú sklovinu, Michaela Mrníková, IV. D, a Kristína Horanská, III. A, s projektom Závislosť procesu zabúdania od výberu vyučovacej metódy. Projekty hodnotila odborná komisia zložená zo šiestich členov, ktorá po dôkladnom zvážení udelila šesť postupov na celoslovenské finále. Medzi postupujúcimi sú aj študentky z Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha Martin Michaela Mrníková a Kristína Horanská s projektom Závislosť procesu zabúdania od výberu vyučovacej metódy. Celoštátne kolo sa uskutoční 8. a 9. novembra 2018 v Bratislave ako jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, z ktorého je možný postup na celosvetové finále INTEL-ISEF, ktoré bude začiatkom mája v meste Phoenix, štát Arizona, USA.

Veľké poďakovanie patrí hlavne pedagógom Mgr. Lucii Capko Truchlej, Mgr. Jane Tavelovej a PaedDr. Jozefovi Beňuškovi, PhD., za ich cenné rady a podporu pri príprave a tvorbe projektov našich žiakov.

Hlavnou myšlienkou Festivalu vedy a techniky je podporovať rozvoj vzdelávania, záujem o vedu a techniku a tak pomáhať rozvoju vedomostnej spoločnosti.

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

predseda AMAVET klubu 549