Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

RR GVPT

V dňoch 18. a 19. októbra 2018 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA), Nová MENZA, ul. Vysokoškolákov č.26 konal štvrtý ročník celoslovenského kola obľúbenej súťaže v robotike pod názvom RoboRAVE Slovensko 2018. Súťaž autonómnych robotov bola v tomto roku zrealizovaná vďaka výbornej tímovej spolupráci AMAVET klubu č. 549 z Martina, Informačného centra mladých, n. o. v Martine, spoločnosti Inguiry Facilitation Inc., USA, Žilinskej univerzity v Žiline, ale aj vďaka finančnej podpore MATADOR Group.

Motto súťaže "Today´s Play, Tomorrow´s Pay" hovorí o jej cieli, kde „dnes hrou získané vedomosti a zručnosti bude možné v budúcnosti zúročiť aj finančne“. Táto súťaž je prednostne určená pre žiakov základných a stredných škôl vo veku od 8 do 20 rokov. Do tohto ročníka sa prihlásilo celkom 38 tímov, z toho 36 tímov bolo zo Slovenska a 2 tímy z Poľska. Víťazstvo si bolo treba vybojovať v robotických výzvach: súboj rytierov (jousting), doprava loptičiek (line following), hasenie ohňa (fire fighting: najzložitejšia kategória, v ktorej úlohou autonómneho robota je na súťažnej dráhe samostatne nájsť a zhasnúť 4 horiace sviečky) a tiež v novinkách SUMO (zápas robotov v kruhu) či a-MAZE-ing (skvelé začiatky).

Žiaci z Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha Martin, členovia záujmových útvarov SCVČ, Malá hora 3, Martin sa prihlásili do troch výziev. Andrej Benko,  II. D, Šimon Fabuš, II. E, Viliam Furík, II. C, a Matúš Kán, II. D, súťažili s robotom MAXI vo výzve a-MAZE-ing (SKVELÉ ZAČIATKY) a vo výzve LINE FOLLOWING (DOPRAVA LOPTIČIEK). Do najzložitejšej kategórie FIRE FIGHTING (HASENIE OHŇA) sa prihlásili Michal Miškolci, III. A, Tereza Rafajová, III. D, a Tomáš Štefanov, III. B, s robotom FBRD. Napriek veľkému úsiliu obom tímom chýbalo trochu športového šťastia, aby sa prebojovali do finálových súbojov.

Dúfame, že v budúcom ročníku tím FBRD zopakuje úspech z minulého roka a prebojuje sa do celosvetového finále, ktoré bude v roku 2020 v Nagoji v Japonsku.

 

Ing. Helena Ristvejová, ICM a SCVČ Martin