V tento deň sú 30-minútové vyučovacie hodiny:

 1. 8:00-8:30
 2. 8:40-9:10
 3. 9:20-9:50
 4. 10:10-10:40
 5. 10:50-11:20
 6. 11:30-12:00
 7. 12:10-12:40

Obed v školskej jedálni sa bude vydávať od 11:00 do 13:00.

Svet médií pre 1. a 2. ročník

O 7:50 je zraz pred kinom Strojár. Do kina vstupuje každá trieda pod vedením prideleného učiteľa:

I.A Mgr. Tavelová

I.B PaedDr. Dudík

I.C Mgr. Birvoňová

I.D Mgr. Čamborová

I.E Mgr. Pavlíková

II.A Mgr. Eva Šimová

II.B Mgr. Koťková

II.C RNDr. Špigúthová, PhD.

II.D Mgr. Capko Truchlá

II.E Mgr. Končeková

Prváci s triednymi učiteľmi prídu poobede na pasovací večierok, ktorý pre nich pripravuje III. C.

Ďalšie podujatia v tento deň:

 • Vedomostný kvíz Dobre vedieť pre žiakov 3. roč. seminára z chémie – 1.-2. hod. v učebni B1 – Mgr. L. Smižiková, Mgr. S. Šúleková
 • Beseda s absolventkou školy Mgr. Erikou Cintulovou, starostkou obce Kláštor pod Znievom a poslankyňou VÚC – 1.-2. hod. v učebni geografie – RNDr. D. Šimová
 • Beseda s absolventkou školy MUDr. Ivetou Švecovou – 4.-5. hod. v učebni č. 12 – PaedDr. N. Galková
 • Študijný pobyt v zahraničí – pre prihlásených študentov – 4.-5. hod. v klubovni školy – Mgr. J. Pavlíková
 • Alkohol a mladiství – preventívne prednášky RÚVZ Martin – Mgr. J. Tavelová: II. D – 4.-5. hod. v učebni B2, II. B – 6.-7. hod. v učebni B2