Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Ďakujeme III. C, ktorá pod vedením triednej učiteľky Mgr. N. Mihálikovej pripravila perfektný program pasovacieho večierka pre prvákov. Tortu za najlepšie vystúpenie získala I. E pod vedením Mgr. J. Pavlíkovej. Rozhodovanie o víťazovi však bolo nesmierne ťažké, pretože každá trieda sa predviedla ako tvorivá a jedinečná. Výborná zábava, ale aj strašidelné momenty – to všetko sa dalo zažiť 16. novembra 2018. Vytancovaní prváci odchádzali domov s pasovacími dekrétmi ako právoplatní gymnaziálni študenti.