received 554525798294890 1

V pondelok 26. novembra 2018 organizuje Žiacka školská rada RETRO DEŇ. Podujatie nemá vplyv na priebeh vyučovania, učí sa podľa rozvrhu. Triedy môžu získať body do súťaže Sme super, ak trieda pošle v ten deň do 20:00 fotku na gvptzsr@gmail.com

Na fotke musia byť:
- žiaci triedy v retro kostýmoch
- niečo tradične slovenské
- typická retro vec
- učiteľ (iný ako triedny)
- člen ŽŠR, ktorý nie je žiakom triedy