Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

2Pri príležitosti osláv 100. výročia Martinskej deklarácie naša škola zasadila Lipu – symbol slovenského národa v Jahodníckych hájoch na Ľadovni neďaleko Medokýša. O tento ušľachtilý čin sa zaslúžila Mgr. L. Smižiková spolu so žiakmi II. E triedy. Veríme, že sa lipe bude dobre dariť a aj po rokoch nás pohľad na ňu poteší a oživia sa nám spomienky na roky strávené na GVPT.

 4

1