14. 12. 2018 sa ako každý rok v našej škole uskutočnila matematická súťaž GYMBOJ. Zúčastnilo sa celkovo 36 tímov z celého Turca. Súťažili v dvoch kategóriách: 6 - 7 (16 tímov) a 8 - 9 (20 tímov). Žiaci museli počas 90 minút vypočítať čo najviac príkladov a k tomu absolvovať zaujímavé stanovištia. Tým najšikovnejším z oboch kategórií boli udelené ceny.

Na organizácií sa podieľali RNDr. D. Špigúthová, PhD. a PaedDr. T. Dudík spolu so žiakmi z tried I. B, IV. A, IV. C a IV. D.

Tabuľka výsledného poradia