Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

priblíženie práce psychológa 3Dňa 28. 2. 2019 sa uskutočnila beseda s našou absolventkou Natáliou Vrždiakovou, študentkou 5. ročníka VŠ odboru psychológia.

Náš hosť si pripravil prezentáciu, ktorej obsahom boli: všeobecný obsah predmetu psychológia, možnosti štúdia psychológie na Slovensku, predmet a náplň práce rôznych psychologických odvetví (klinická psychológia, forenzná psychológia, poradenská psychológia a i.) a prehľad aktuálnych ponúk práce v oblasti psychológie. V druhej časti besedy bol vytvorený priestor pre otázky našich študentov, na ktoré im Natália ochotne odpovedala. Otázky, odpovede a beseda zdôraznili na jednej strane dôležitosť a pútavosť práce psychológa, zároveň však aj náročnosť a úskalia tejto profesie.

priblíženie práce psychológa 1

priblíženie práce psychológa 2