Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Dok1 1

Milé študentky, milí študenti,

blíži sa vyhodnotenie súťaže Naj študent 2018/2019. Ak ste reprezentovali školu v súťažiach alebo ste sa podieľali na organizovaní školských podujatí, máte šancu na umiestnenie.

Predmetové komisie odovzdajú do 30. apríla 2019 svoje poradie 5 najlepších študentov.

Triedni učitelia odovzdajú do 30. apríla 2019 poradie 3 najlepších študentov za triedu.

Žiacka školská rada odovzdá do 30. apríla 2019 poradie 3 študentov.

Študenti, ktorí boli nominovaní, budú o tom informovaní 3. mája 2019 na nástenke na 1. poschodí a prostredníctvom Edupage. Vyplnia dotazník aktivít, ktorý si 3. mája 2019 prevezmú od zástupcov riaditeľky školy alebo si ho stiahnu z Edupage. Vyplnený a podpísaný triednym učiteľom ho odovzdajú zástupcom riaditeľky školy do 7. mája do 10:55. Výsledky súťaže sa dozviete počas slávnostnej akadémie 15. mája 2019.