Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Zlín a

Posledný májový deň strávila II. D utužovaním vzťahov v triednom kolektíve počas výletu v meste Zlín. Prvou zastávkou triednej exkurzie bola návšteva Zámku Lešná s pútavým výkladom o majiteľoch a zaujímavostiach tohto moderného zámku. Po historickom zážitku sa študenti vydali po zákutiach druhej najväčšej ZOO v Českej republike. Slniečko na oblohe, pestrý program a veselá nálada boli zárukou príjemne stráveného dňa.

Zlín b

 

Zlín 4

Zlín c