Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

rytmus skoly 2

Spoločný zážitok zbližuje, vedie k vzájomnej podpore a stimulácii, rozvíja tvorivosť, ktorá sa potom môže uplatniť aj v iných oblastiach, takisto dodáva odvahu robiť veci, ktoré sme predtým nikdy nerobili. A presne takýto pocit sme zažili 19. 6. 2019. Každý zo zúčastnených dostal najprv bubon, neskôr ozvučené trubky tzv. boomwhackers a pod vedením muzikoterapeuta vznikol ohromujúci rytmus, prostredníctvom ktorého sme sa spoznávali, objavovali nový alebo skrytý potenciál.

Foto, video:

https://drive.google.com/drive/folders/16MxCGOMgrQzYW53ywkaXTyGKxXJpC-Xs?usp=sharing