Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Naša škola prihlásila do programu Raiffeisen banky Gesto pre mesto projekt Cvičme v škole ako vo fitku

Základným cieľom je vybaviť telocvičňu kardiostrojmi, ktorými chceme podporiť telesný rozvoj žiakov a zamestnancov školy. Chceme skvalitniť a zatraktívniť hodiny telesnej a športovej výchovy na našej škole a tým budovať u žiakov pozitívny vzťah k pohybu a zdravému životnému štýlu. Žiaci, zamestnanci školy a rodinní príslušníci budú mať možnosť aktívne stráviť svoj voľný čas pri športových aktivitách, ktoré zvyšujú kondičné schopnosti. Finančné prostriedky chceme použiť na zakúpenie dvoch kardiostrojov.

Kto môže hlasovať za projekt, ktorý podporí Raiffeisen banka?

Hlasovať môže každá osoba staršia ako 18 rokov prostredníctvom online formulára na stránke www.gestopremesto.sk. Každá osoba môže v danom kvartáli hlasovať iba raz. Projekt, ktorý získal v danom meste najvyšší počet hlasov, bude zverejnený  nasledujúci pracovný deň po skončení hlasovania. 

Hlasovanie verejnosti prebieha od 1. septembra do 30. septembra 2019.
Projekt a aktuálny stav hlasovania nájdete tu:
https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/martin/5588 


Výherné projekty sa túto príjemnú správu dozvedia e-mailom 1. októbra 2019, zároveň budú zverejnené na stránke www.gestopremesto.sk

Ďakujeme za každý hlas.