Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

NÚCEM vyhodnocuje každý rok pridanú hodnotu vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry.

Porovnáva výsledky konkrétnych žiakov z T9 a EČ MS. Veľkosť pridanej hodnoty predstavuje rozdiel medzi reálnou a očakávanou priemernou úspešnosťou školy v externej časti maturity. Do hodnotenia je zapojených 558 stredných škôl.

Naša škola v rokoch 2016, 2017 dosiahla výsledky v súlade s očakávaním.
Je skvelé, že v roku 2018 sme dosiahli pridanú hodnotu nad úrovňou očakávania.

Pridaná hodnota nad úrovňou očakávania znamená nadpriemerný progres žiakov počas štúdia na strednej škole v predmete slovenský jazyk a literatúra.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa o tento úspech zaslúžili.