Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Osudy V. 1

Dňa 21. 10. 2019 sa v priestoroch našej školy konala prednáška a beseda Osudy V., ktorú organizovalo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v spolupráci s Psychiatrickou liečebňou v Sučanoch. Lektormi boli Mgr. Radoslav Pančík, pracovník TKS, PhDr. Mária Pronajová, psychologička, a Lenka Calíková, diplomovaná psych. sestra. Cieľom bolo predstaviť výtvarné práce pacientov, ktorých tvorba je súčasťou ich terapie. Naši študenti sa zároveň dozvedeli mnohé informácie o dennom režime psychicky chorého človeka v liečebni, o vybraných psychických ochoreniach a o rôznych druhoch terapie.

Osudy V. 2

Osudy V. 3