Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

20191024 104220

24. október 2019 bol pre nás veľký deň, konal sa FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET 2019 – krajské kolo pre Žilinský kraj v  priestoroch Rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý je postupovým kolom celoštátnej súťažnej prehliadky vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl. Mladí vedátori tu prezentovali svoju bádateľskú činnosť formou panelovej (posterovej) prezentácie.

Do  krajského kola bolo prihlásených 20 projektov, z toho 4 projekty našich členov, žiakov  Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha Martin, a to: Matej Červeň s projektom Ako pomocou difúzie vieme overiť závislosť rýchlosti pohybu molekúl v kvapaline od jej teploty, Tomáš Štefanov a Matúš Ondreják s projektom Výstavba a využitie nízkopólovej NMR spektroskopie, Michal Miškolci s projektom Autonómna všesmerová robotická platforma schopná lokalizácie objektov a Viliam Furík s projektom Vizualizácia zvuku.. Projekty hodnotila odborná komisia, ktorá po dôkladnom zvážení udelila desať postupov na celoslovenské finále. Medzi postupujúcimi sú aj 3 naše projekty, ktorých autormi sú Matej Červeň, Tomáš Štefanov, Matúš Ondreják a Michal Miškolci. Celoštátne kolo sa uskutoční 6. až 9. novembra 2019 v Bratislave ako jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, z ktorého je možný postup na celosvetové finále INTEL-ISEF, ktoré bude začiatkom mája v štáte California, USA a na ďalšie prestížne súťaže vo svete. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na národnom kole.

Veľké poďakovanie patrí hlavne pedagógovi PaedDr. Jozefovi Beňuškovi, PhD. za jeho cenné rady, konzultácie a podporu pri príprave a tvorbe projektov našich žiakov.

Hlavnou myšlienkou Festivalu vedy a techniky je podporovať rozvoj vzdelávania, záujem o vedu a techniku a tak pomáhať rozvoju vedomostnej spoločnosti.

prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., MBA

predseda AMAVET klubu 549

stiahnuť