Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Motýlia záhrada 1
V rámci zamestnaneckých projektov Volkswagen sme získali grant vo výške 1000 € na projekt Motýlia záhrada. Motýliu záhradu sme si vytýčili ako jeden z cieľov v rámci projektu Zelená škola v oblasti Zeleň.
V areáli školy sme realizovali výsadbu kríkov a bylín, ktoré budú lákať motýle a včielky. Obľúbeným miestom našich študentov na oddych je átrium školy. Motýliu záhradu sme sa rozhodli situovať tam. Výsadbu sme robili  na jeseň. Na väčšine prác sa podieľala III. B. Súčasťou motýlej záhrady budú i nové lavičky. Tešíme sa na jar. Dúfame, že rastlinky prezimujú, a na jar budeme netrpezlivo očakávať, kedy zakvitnú.
 
Foto:
 
Nadacia Volkswagen Slovakia horizontal RGB DarkBlue 300x66