Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

exkurzia Psychiatrická liečebňa v Sučanoch

Dňa 12. 11. 2019 navštívili študenti tretieho ročníka zaujímajúci sa o štúdium psychológie s vyučujúcou Mgr. Luciou Capko Truchlou Psychiatrickú liečebňu v Sučanoch. Študenti mali možnosť vidieť priestory otvorených lôžkových oddelení a aj samotných pacientov. Zároveň sa mohli porozprávať so staničnými sestrami o ich náplni práce. Pútavá pre študentov bola aj prednáška pani psychologičky a sestričky o rôznych formách terapie (arteterapia, ergoterapia, muzikoterapia, pohybová terepia a i.). Študenti navštívili aj priestory, v ktorých jednotlivé terapie prebiehajú. Najsilnejším momentom návštevy boli výpovede dvoch pacientiek závislých od alkoholu, práve ich svedectvo je dôkazom krehkej hranice medzi psychicky zdravým a psychicky chorým človekom.

Exkurzia očami študentov

„Exkurzia bola pre nás naozaj výnimočným zážitkom, pretože sme mali možnosť vidieť všetko priamo pred sebou... Rozhovor s pacientmi, rozmanité otázky na zamestnancov... Milý personál nám ochotne odpovedal na všetky naše otázky. Dojala nás radosť pacientov, keď sme prechádzali jednotlivými oddeleniami. Veríme, že aj naša návšteva im spríjemní proces liečenia. Táto exkurzia nám prakticky priblížila život pacientov aj zamestnancov psychiatrickej liečebne. Týmto ďakujeme personálu liečebne a p. p. Capko Truchlej za možnosť byť súčasťou tejto exkurzie.“

Študenti 3. ročníka (autorka: Michaela Juríková, III. B)