Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Žena v tiesni 2019 2

Dňa 15. 11. 2019 sa v našej škole konala beseda s pracovníčkami občianskeho združenia Žena v tiesni, ktoré študentom tretieho ročníka priblížili problematiku rôznych typov domáceho násilia páchaného na ženách. Prostredníctvom prezentácie a videí sa študenti dozvedeli množstvo informácií o činnosti tohto združenia, ale aj o službách, ktoré poskytuje svojim klientkam - psychologické, sociálne i právne poradenstvo. Vypočuli si smutné príbehy týraných žien. Citlivá téma vyvolala následne mnohé otázky a diskusiu.

Fotografie:

https://drive.google.com/drive/folders/1uMq6DtvYc2QURXZJpROnvzShx6jvHF8M?usp=sharing