Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

 Rozmarná paleta 3

Termín uzávierky súťaže je 30. apríla 2020. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Víťaz dostane finančnú odmenu.

Formát prác: A4, A3

Technika: ľubovoľná - kresba, maľba, grafika, pastel, kombinovaná technika, fotografia...

Prihlásené práce ostávajú majetkom vyhlasovateľov.

Práce môžete posielať elektronicky (odfotografované, v elektronickej podobe ako jpg, png a pod.) na office@gymmt.sk. Do predmetu napíšte Rozmarná paleta. V správe uveďte svoje meno, priezvisko a triedu.