Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

20200207 111833

V školskom roku 2019/2020 absolvovali druháci projektové vyučovanie. Na jeseň si každý vybral jednu z ponúkaných tém konkrétneho vyučovacieho predmetu a pod vedením vyučujúcich počas projektových dní témy spracovali v 14 tímoch. Výstupy mali podobu prezentácií, experimentov, ale aj školského časopisu alebo učebnej pomôcky. Úsilie študentov bolo zavŕšené prezentáciou projektov spolužiakom 1. a 3. ročníka dňa 7. februára 2020. Podujatie bolo inšpiratívne a tešíme sa na ďalší ročník.

Tímy:

1. Autori: Nella Beňušková, II. D, Miriam Vladárová, II. D, Beáta Augustínová, II. E, Tereza Balačinová, II. E, Rebeka Brezniaková, II. E, Jakub Halamík, II. E, Kristína Jančová, II. E, Lenka Mokrá, II. E, Emma Švrková, II. E, Lucia Zigová, II. E

Téma: Discover the UK

Vyučovací predmet: anglický jazyk

Konzultantka: Mgr. Vladimíra Damková

20200207 101328

 20200207 091039

 

2. Autori: Anna Badáňová, II. E, Barbora Brezňanová, II. E, Michal Hrivnák, II. E, Petra Janíková, II. E, Šimon Kubiš, II. E, Michal Šimo, II. E, Alexandra Žigová, II. E

Téma: The School Magazine

Vyučovací predmet: anglický jazyk

Konzultantka: Mgr. Denisa Hrušková

 20200207 094944

 

3. Autori: Bronislava Čierna, II. A, Lucia Šmalová, II. A, Michaela Jakubíková, II. B, Zuzana Jančeková, II. B, Katarína Mikitová, II. B, Zuzana Beneková, II. C, Erika Divišová, II. C, Michaela Jančošková, II. C, Barbora Marcela Srníková, II. C

Téma: Adaptácia rastlín a živočíchov na podmienky neživej prírody Malej Fatry

Vyučovací predmet: biológia

Konzultantka: Mgr. Zuzana Hrušková

 20200207 114137

 

4. Autori: David Cíger, II. A, Alexandra Rychtáriková, II. A, Norman Siheľa, II. A, Martina Zítková, II. A, Ema Holková, II. B, Kristína Chmúrna, II. B, Ema Matulová, II. C, Simona Záborská, II. C, Barbora Kvasnicová, II. D, Lívia Rošaková, II. D

Téma: Ríša rastlín v službách priemyselných výrob, technológií a biotechnológií

Vyučovací predmet: biológia

Konzultantka: Mgr. Jana Tavelová

 20200207 103327

 

5. Autori: Natália Grígerová, II. A, Martina Lovecká, II. A, Lenka Dubická, II. D, Margita Hüberová, II. E, Terézia Korcová, II. E, Emma Koťková, II. E, Martina Müllerová, II. E

Téma: Čo skrýva pamätná izba gymnázia? Kto bol Jaroslav Vodrážka?

Vyučovací predmet: dejepis, umenie a kultúra

Konzultantka: Mgr. Eva Šimová

 20200207 091658

 

6. Autori: Jakub Gubány, II. C, Boris Hnilla, II. C, Andrej Zimeľ, II. C, René Biarinec, II. D, Denis Krajkovič, II. D, Patrik Kubatka, II. D, Radoslav Muntág, II. D, Paulína Romančíková, II. D, Dominik Škoda, II. D, Alexandra Turbačová, II. D

Téma: Fyzika v športe

Vyučovací predmet: fyzika

Konzultant: PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.

 20200207 092805

 

7. Autori: Daniela Čuboňová, II. A, Nina Suchá, II. A, Daniel Štilec, II. A, Lea Švecová, II. A, Samuel Ľudovít Tomčík, II. A, Samuel Bela, II. B, Peter Valášek, II. C, Nina Anna Janovcová, II. E, Lucia Šviedová, II. E

Téma: Mobilné telefóny

Vyučovací predmet: fyzika

Konzultantka: RNDr. Daniela Špigúthová, PhD.

 20200207 080914

 

8. Autori: Jakub Šavol, II. A, Filip Vojtech, II. A, Martin Čurgali, II. B, Tomáš Ďurkovič, II. B, Matej Pančík, II. B, Šimon Vitkovský, II. B

Téma: Bude pekne, bude dážď?

Vyučovací predmet: geografia

Konzultantka: RNDr. Dagmar Šimová

 20200207 114550

 

9. Autori: Sebastián Sauch, II. A, Aneta Slavkovská, II. A, Aneta Babničová, II. B, Lenka Ďarmeková, II. B, Zuzana Rybárová, II. B, Alica Glončáková, II. C, Ema Košarišťanová, II. C, Nikola Matúšková, II. C, Oliver Šipula, II. C, Lenka Vyšná, II. C

Téma: Čistiace prostriedky a ich vplyv na ekológiu

Vyučovací predmet: chémia

Konzultantka: Ing. Tatiana Rudzanová

 20200207 101504

 

10. Autori: Ema Földváriová, II. A, Lukáš Lipták, II. A, Terézia Matejičková, II. A, Laura Ťaptíková, II. A, Maroš Guráň, II. D, Eliška Ivašková, II. D, Michaela Ivašková, II. D, Matej Súder, II. D, Šimon Štermenský, II. D, Andrej Tabak, II. D

Téma: Matematika v cestovaní

Vyučovací predmet: matematika

Konzultantka: Mgr. Mária Čamborová

 20200207 110548

 

11. Autori: Rebeka Čamborová, II. B, Marko Černiansky, II. C, Alexander Hulla, II. C, Adam Kolenčík, II. C, Viliam Pechtor, II. C, Miroslav Šimo, II. C, Theodor Žiak, II. C, Matúš Adamko, II. D, Lenka Štifterová, II. D

Téma: Zlatý rez

Vyučovací predmet: matematika

Konzultantka: RNDr. Edita Budiská

 20200207 121341

 

12. Autori: Katarína Celerinová, II. B, Katarína Králiková, II. B, Monika Majková, II. B, Nela Petrovičová, II. B, Karolína Lettrichová, II. C

Téma: Občan je aj človek

Vyučovací predmet: občianska náuka

Konzultantka: PaedDr. Nataša Galková

 20200207 112456

 

13. Autori: Emma Jaklovská, II. A, Alexandra Kacvinská, II. A, Peter Marušin, II. A, Tamara Nepelová, II. A, Tímea Orsághová, II. A, Peter Sýkora, II. B, Michaela Žiačiková, II. B, Adriána Jesenská, II. C, Barbora Pekáriková, II. C, Laura Kohútová, II. E

Téma: Láska a jej podoby

Vyučovací predmet: slovenský jazyk a literatúra

Konzultantka: Mgr. Denisa Uherová

 20200207 095849

 

14. Autori: Lucia Ferenčíková, II. B, Stanislava Hromadová, II. B, Paulína Janíková, II. B, Lea Podolinská, II. B, Paulína Sýkorová, II. B, Júlia Adamčíková, II. D, Jasmína Benková-Rybárová, II. D, Adela Hrabovská, II. D, Júlia Stehlíková, II. D, Alexandra Valková, II. D

Téma: Patagónia a Ohňová zem

Vyučovací predmet: španielsky jazyk

Konzultantka: Mgr. Kristína Štrbíková

20200207 111527