Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Ponuka záujmovej činnosti v školskom roku 2021/2022

ICM, n. o. - Súkromné centrum voľného času, Malá hora 3, Martin, ponúka žiakom GVPT možnosť navštevovať v priestoroch Gymnázia VPT tieto záujmové útvary:

         
oblasť: názov krúžku: odporúčané pre: vedúci krúžku:  
telovýchova a šport, životný štýl Bedmintonový krúžok 1 (v piatok)   Mgr. Sven Orieščik  
Bedmintonový krúžok 2 (v stredu)   Mgr. Martin Adamov  
Kondičné posilňovanie (SM-systém, Fit-zóna, posilňovňa)   Mgr. Katarína Barbieriková  
Kondičný tréning s plávaním (plaváreň Sunny Martin)   Mgr. Vratislav Kadlec  
Loptové hry (basketbal, volejbal, futbal, florbal)   Mgr. Jozef Dzimko  
Volejbalový krúžok   Mgr. Martin Adamov  
Krúžok Dofe (príprava na získanie Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu)   Mgr. Mária Čamborová  
Zdravý životný štýl    Mgr. Lucia Smižiková  
prírodné vedy a technika Fyzika v experimentoch   PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.  
Gemma - astronomický krúžok   PaedDr. Ivan Šabo  
Chémia v pokusoch (nielen) pre 3. a 4. ročník Mgr. Lucia Brezniaková  
Tajomstvá chémie 2. ročník štvorroč. a 3. ročník biling. štúdia Mgr. Jana Tavelová  
Matematický krúžok 1 1. a 2. ročník Mgr. Barbora Fojtíková  
Matematický krúžok 2 2. ročník Mgr. Silvia Kocnárová  
Matematický krúžok 3 3. roč. štvorroč. štúdia RNDr. Daniela Špigúthová, PhD.  
Matematický krúžok 4 4. roč. štvorroč. a všetky ročníky biling. štúdia Mgr. Mária Čamborová  
Robotický krúžok - zameraný na prípravu na medzinárodnú súťaž FLL (First Lego League)   Ing. Jozef Ristvej  
spoločenské vedy a jazyky Diskusný klub   PaedDr. Pavol Stach  
Konverzácia v španielskom jazyku 3. a 4. roč. štvorroč. a                   4. a 5. roč. biling. štúdia Mgr. Katarína Jatyová  
Krúžok nemeckého jazyka   Mgr. Katarína Miklášová  
Master Your English - krúžok anglického jazyka 2. a 3. ročník štvorroč. štúdia Mgr. Denisa Lublinská  
         
Bližšie informácie záujemcom podajú triedni učitelia alebo Mgr. L. Koťková,
zástupkyňa riaditeľky školy.  Podrobné informácie sú na nástenke pri areáli chémie.
Po podaní prihlášky a uplatnení vzdelávacieho poukazu žiaci
neplatia žiadne ďalšie poplatky a môžu navštevovať aj viacero krúžkov.
         
O prvom stretnutí krúžku Vás budú informovať vedúci krúžkov cez EduPage.