Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Hobbies

Súkromné centrum voľného času oznamuje členom záujmových útvarov, že záujmová činnosť sa realizovať od 1. 11. 2021 v súlade s podmienkami Školského semaforu a COVID AUTOMAT-u pre okres Martin a CVČ a na základe konzultácie s RÚVZ v Martine nebude. O opätovnom spustení činnosti záujmových útvarov budeme včas informovať.