Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Dušičková spomienka foto 1

V dušičkovom čase 3. novembra 2021 navštívili študenti Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha miesto posledného odpočinku správcu patronátu našej školy. I. B trieda   spolu s triednou učiteľkou Mgr. Katarínou Kučmovou  a za prítomnosti pani riaditeľky Mgr. Dariny Súderovej si pri hrobe Viliama Paulinyho-Tótha pripomenuli dôležité medzníky jeho života, literárnu tvorbu i kultúrno-osvetovú činnosť. Pri zapálených sviečkach sa naše myšlienky preniesli k spomienkam na našich zosnulých.

Viliam Pauliny-Tóth  

Na cinteri

Stíšte sa tuto, kvíľby a žaloby:
púť ku večnosti vinie sa cez hroby;
krehké sa telo v prach obráti,
duša sa k svojmu Pánu navráti.

Stíšte sa tuto, podlé sveta zloby,
stíšte sa, búre zášti a hanoby:
kosti tu rodných bratov hnijú,
ichžto duše vo večnej sláve žijú.

Stíšte sa tuto, bôle a náreky,
tu pokoj dlieva po všetky veky:
tu sny sladkého sníva mieru,
kto pevnú v Kristu zachoval vieru.

V Turčianskom Sv. Martine 1870.

Dušičková spomienka foto 2