Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

 wypio 1

Fotogaléria: https://photos.app.goo.gl/7v52LtXa9ZixJgFT9

V októbri 2021 sme vás informovali o účasti našich študentov V. E triedy Mareka Červeňa a Martina Pecka v celosvetovej súťaži vo fyzikálnom výskume WYPIO (World Young Physicists Investigation Olympiad) a ich postupe do finálovej časti súťaže.

Vo finále ich čakalo riešenie problému z oblasti teoretickej fyziky. Po preštudovaní odborného článku na tému  Kvantový algoritmus na klasifikáciu supersymetrického vrcholu kvarkovej udalosti bolo ich úlohou urobiť prieskum v danej problematike, vytvoriť kreatívne nápady, kritické riešenia problémov a napísať svoje výsledky ako správu podľa pravidiel vedeckej práce. 

Na splnenie tejto úlohy mali dva týždne. A tak chlapci študovali, konzultovali (aj s vysokoškolskými profesormi) a písali.

Výsledkom ich práce je vedecká správa s názvom Zníženie počtu detekovaných štandardných modelových častíc pri hľadaní supersymetrických častíc.

Prácu odoslali a čakali na výsledky hodnotenia.

Ich úsilie bolo odmenené mimoriadnym úspechom.

Na ich certifikátoch, ktoré dostali, je uvedené:

GOLD AWARD

This Certificate proudly presented to:

Marek Červeň, Martin Pecko

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Martin

for a project investigation entitled

“Reduction of number of detected standard model particles in search of supersymmetric particles.”

in World Young Physicists Investigation Olympiad November 11th, 2021

 

Pre vytvorenie predstavy, o čom ich práca je, prikladáme jej anotáciu:

Detekcia supersymetrických častíc je nepochybne jedným z najvyhľadávanejších a najvýznamnejších potenciálnych objavov Veľkého hadrónového urýchľovača už od jeho prvej koncepcie v roku 1998. Problém, ktorý sme považovali za najväčší v tomto hľadaní existencie supersymetrie, bol neschopnosť rozlíšiť prítomnosť supersymetrických častíc od pozadia štandardného modelu. Predpokladali sme, že mechanická separácia štandardných modelových častíc pomocou Stern-Gerlachovho experimentu by tomuto úsiliu napomohla odstránením prípadných supersymetrických častíc od pozadia. Predpokladali sme, že táto metóda uľahčí výskum a rozpoznávanie nových objavov obmedzením počtu interferujúcich častíc štandardného modelu na bozóny W, Z a Higgs, čím sa výrazne zníži výpočtový výkon a výpočtová odbornosť potrebná na rozlíšenie zamýšľaných častíc od pozadia.

Hlavným poslaním súťaže WYPIO je vybudovať globálnu sieť študentov z celého sveta prostredníctvom fyzikálnych aktivít, náročných súťaží, budovania dobrých zručností a úzkej spolupráce.

Marekovi s Martinom srdečne gratulujeme.

Príbeh nekončí, pretože existuje aj súťaž s názvom WISPO...

Certifikát Červeň

Certifikát Pecko