Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

IMG 2529

https://photos.app.goo.gl/awMJnj1LfpWQq33U9

Dňa 16. 6. 2022 sa v našej škole konala beseda s pracovníkmi krízového centra s názvom Žena v tiesni. Študentom priblížila problematiku domáceho násilia páchaného na ženách. Podujatie sa organizovalo pod záštitou veľvyslancov Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, ktorí nás navštívili. Súčasťou besedy bolo poskytnutie informácií o činnosti a aktivitách krízového centra. Študenti sa mohli zapojiť do diskusie a prezentovať svoje názory. Zároveň bola beseda zameraná na riešenie problému rodovej nerovnosti v domácnosti, v práci, v živote. Žiaci druhého a tretieho ročníka  prišli so zaujímavými nápadmi a návrhmi na riešenie danej situácie. V závere podujatia sme sa dohodli na ďalšom stretnutí v budúcom školskom roku.