Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

https://drive.google.com/drive/folders/117RCbMfmdZSqO6kjSgxFTOogK9T97tXq?usp=sharing

Ako všetci vieme, posledné dva roky boli kvôli koronavírusu ochudobnené o mnoho akcií a zážitkov. Jedným z nich bol aj pasovací večierok prvákov, ktorý sa nemohol usporiadať. V tomto období nám však opatrenia dovoľujú organizáciu takýchto podujatí, a tak sa žiaci tretieho ročníka pustili do pripravovania tejto tradície. V školskom roku 2021/2022 bol pasovací veľmi výnimočný a to z niekoľkých dôvodov. Prvým bol fakt, že sa na rozdiel od minulosti konal na konci školského roka, v utorok 28. júna. Druhým špeciálnym znakom bolo to, že sa nepasovali len žiaci prvého ročníka, ale aj naši druháci, ktorí už síce majú za sebou polovicu štúdia, "plnohodnotnými" študentmi našej školy (podľa tradície) sa však stali až v tento deň. Organizácia pasovacieho bola kvôli väčšiemu počtu žiakov o to náročnejšia a z dôvodu časovej tiesne sa "večierok" konal v doobedných hodinách. Celý pasovací sa niesol v duchu témy Červeného koberca. Ráno prichádzali do školy skupinky fešákov v košeliach a oblekoch a krásnych upravených dievčat vo večerných šatách. Podujatie otvoril organizačný tím tretiakov ich vystúpením. Nasledovali krátke programy všetkých zúčastnených tried a neskôr vyhlásenie troch najlepších, ktoré boli odmenené. Prváci a druháci boli potom rozdelení do skupiniek, kde boli pomiešaní z rôznych tried, aby sa navzájom lepšie spoznali. Skupiny boli následne náhodne zavolané a postupne absolvovali pripravené aktivity. Naučili sa napríklad viazať kravatu či prestrieť správne stôl podľa bontónu. Taktiež vyrábali vlastné oblečenie na módnu prehliadku a hádali príchute detského šampanského. Posledným stanovišťom bola klubovňa, kde ich čakal dlhý červený koberec a stôl s prísahou, ktorú zložili a podpísali. Svojím podpisom sa stali právoplatnými študentmi našej školy. Potom sa mohli vybrať do veľkej telocvične, kde hrala hudba, tancovalo a zabávalo sa. Aj napriek tomu, že všetci mali kropaje potu na čelách z tepla, ktoré panovalo, na tvárach sme videli úsmevy. Dúfame, že si všetci užili tohtoročný netradičný pasovací večierok a odniesli si veľa zážitkov.

Autorka: Nina M. Reištetterová, III. E, ŽŠR