Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

IMG 3106 1

https://drive.google.com/drive/folders/1PX5T0TqeqSlx_iIWieDnnyWXFQN_A_mW

Kino Viliama Paulinyho-Tótha bola akcia, ktorej hlavnou pointou bolo, aby sa triedy z iných ročníkov navzájom lepšie spoznali. Dňa 29. júna sa preto naša škola premenila na malé kino. Žiacka školská rada náhodne vybrala dve triedy, ktoré v tento deň museli navzájom spolupracovať. Triedy sa dohodli na jednom filme, ktorý sa počas dňa premietal v učebni, ktorá im bola pridelená. Svoju učebňu si mohli vyzdobiť do filmovej témy a taktiež aj oni museli prísť oblečení ako postavy z vybraného filmu. Niektoré triedy napiekli muffinky a pripravili občerstvenie. Od 8:00 učitelia postupne navštevovali jednotlivé triedy a bodovali ich. Triedy s najvyšším počtom bodov od učiteľov si zapísali 10 bodov do medzitriednej súťaže Sme super (I. A a III. C) a dostali aj krabicu keksíkov a detské šampanské.

Autorka: Nina M. Reištetterová, III. E, ŽŠR