Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

pedagogický zbor 2022 2023

Pedagogický zbor

https://photos.app.goo.gl/EWoFzieBpLz1SycE8

Vedenie školy:
Riaditeľka školy: Mgr. Darina Súderová, EST
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Lenka Koťková, OVS, UAK
Zástupca riaditeľky: Mgr. Sven Orieščik, TŠV
Pedagogickí a odborní zamestnanci:
Mgr. Martin Adamov, TŠV, ETV

Mgr. Katarína Barbieriková, NEJ, TŠV

Mgr. Anna Bartošová, SJL, ČIG, KOM, OBN, SPS

PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., FYZ, SEF

RNDr. Janka Beňušková, FYZ, ENE

Mgr. Lucia Brezniaková, CHE, CVP, SEC, CVC

Mgr. Mária Čamborová, MAT, MATanj, SEM, CVM

PaedDr. Magdaléna Čillová, ANJ

Mgr. Vladimíra Damková, ANJ, AVP, SAJ, RUJ

Mgr. Jana Dubová, SPJ

PaedDr. Tomáš Dudík, INF, INFanj, IVT

Mgr. Jozef Dzimko, TŠV

Mgr. Barbora Fojtíková, MAT, GEO

PaedDr. Nataša Galková, SJL, OBN, OVS, SPS

Mgr. Daša Hanesová, ANJ, KAJ

Mgr. Blanka Havlíková, ANJ, ETV, BIO, BIOanj

Mgr. Zuzana Hrušková, BIO, SEB, GEO, SEG

Mgr. Katarína Jatyová, SPJ

RNDr. Alica Karkušová, INF

Mgr. Silvia Kocnárová, MAT, SEM

Mgr. Blažena Kocholová, SJL, SES, ČIG, OBN, PSY

Mgr. Andrea Kolláriková, ANJ, KAJ

Mgr. Andrea Končeková, ANJ, KAJ, NBV, GEOanj

Mgr. Katarína Kučmová, SJL, DEJ

Mgr. Denisa Lublinská, ANJ, KAJ, OBNanj

Mgr. Michal Majchrák, SJL, ČIG, SES, UAK

Mgr. Katarína Miklášová, NEJ

Mgr. Zdenka Nemcová, ANJ, KAJ, ETVanj

Mgr. Jana Pavlíková, ANJ, VAV, CHEanj, CHE, CVP

Mgr. Slávka Pavlíková, ANJ, KAJ, SJL

Mgr. Lucia Smižiková, BIO, SEB, NEJ

PaedDr. Pavol Stach, DEJ, DEJanj, EKO

Mgr. Janka Šeligová, školská psychologička

Mgr. Eva Šimová, DEJ, SED, RUJ

RNDr. Daniela Špigúthová, PhD., MAT, FYZ

Mgr. Jana Tavelová, CHE, CVP, CVC

Mgr. Denisa Uherová, SJL, ČIG, KOM, SES, ETV, školská špeciálna pedagogička

Mgr. Roman Valanec, NBV

Lektori ANJ:

Mr. Patrick Butler

Mrs. Lisa Chambers

Nepedagogickí zamestnanci:
administratívna pracovníčka – Miriam Janečková

technik ŠVL – Peter Maťha

účtovníčka – Ing. Monika Krivošová

hospodárka školy – Ing. Jana Vantarová

správca Astronomickej pozorovateľne M. R. Štefánika – PaedDr. Ivan Šabo

správca Centra popularizácie fyziky – PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.

školník-informátor – Jozef Vojvoda

správca budov – Vladimír Zigo

informátorka – Magdaléna Lettrichová

 janka miriam

peťo monika

Prevádzkoví pracovníci:

Helena Gálíčková, Janka Gažiková, Ľubica Holková, Iveta Košíková, Viera Košťanová, Jozef Kučma

 uprat

Zamestnanci školskej jedálne:

vedúca školskej jedálne – Jana Králiková

účtovníčka: Anna Pittnerová

pracovníčky školskej jedálne – Ľubica Buricová, Veronika Hamzová, Zlatica Lacková, Katarína Maršalová, Petra Vrbenská