Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Aktualizované 6. 9. 2018 - ponuka rozšírená o Krúžok talianskeho jazyka a Krúžok z estetiky.

Kompletný zoznam nájdete tu: Zoznam ponúkaných záujmových útvarov - aktualizované 6. 9. 2018

Prihlášku do robotického krúžku žiakov ZŠ s trvalým pobytom v Martine si stiahnite tu.

Prihlášku do robotického krúžku žiakov ZŠ s trvalým pobytom mimo mesta Martin nájdete tu.

Aj počas prázdnin je na Gymnáziu V. P. T. čulý ruch. Ak ste videli po chodbách školy pobehovať a veselo džavotať deti v žltých tričkách vo veku od 7 do 14 rokov, tak ste si mohli byť istí, že naša škola sa opäť zapojila do krásneho projektu s názvom Martinská detská letná univerzita. Je to prímestský letný tábor pre deti, ktorý už 6 rokov organizuje CVČ KAMARÁT v Martine pod vedením Mgr. Aleny Leštinskej. Tento rok sa tematicky niesol v znamení štyroch živlov – oheň, vzduch, voda, zem. Cieľom detskej univerzity je umožniť deťom dozvedieť sa a naučiť sa niečo nové formou zábavy a zážitku.

dodo

V utorok 12. 6. 2018 zaplnili Sobášny palác v Bytči stredoškoláci z celého Žilinského kraja. Žilinská župa tento rok odmenila 4 desiatky študentov. Ocenenie za ich mimoriadne úspechy im slávnostne odovzdala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. "Som rada, že dnes máme koho oceňovať, pretože to nie je samozrejmosť. Veľmi si cením, že študenti robia niečo naviac, nad rámec svojich povinností. Poďakovanie patrí aj učiteľom, ktorí svojich študentov k týmto skvelým výsledkom motivovali a viedli." povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

26 študentov bolo ocenených za ich výborné študijné výsledky, športové úspechy, aktívnu dobrovoľnícku prácu, či pozitívnu reprezentáciu školy a kraja. Medzi nimi aj náš maturant Tomáš Červeň z bývalej IV. D.

Ďalších 14 študentov bolo ocenených za úspechy v súťažiach organizovaných ŽSK, medzi nimi ďalší náš študent Matúš Ondreják z II. B, ktorý sa stal celkovým víťazom súťaže Mladý Slovák. V spomínanej súťaži, ktorej cieľom je zvýšiť záujem mladých ľudí o tradície a kultúru slovenského národa, budovať národné povedomie, súťažilo v školských kolách 1445 žiakov a v krajskom kole 104 žiakov z 52 škôl.

Matúš Ondreják

Druhý zľava Matúš Ondreják.

Tomáš Červeň

Štvrtý zľava Tomáš Červeň.

RAJO je najväčšia mliekarenská spoločnosť na Slovensku, názov vznikol zo začiatočných slabík slovného spojenia RAcionálny JOgurt, produkty sú vyrábané hlavne zo slovenského kravského mlieka. Tieto a mnohé ďalšie informácie sa dozvedeli študenti I. D na triednej exkurzii dňa 15. 6. 2018 v priestoroch spoločnosti RAJO, a. s. v Bratislave. Spolu s pani profersorkami RNDr. Dagmar Šimovou a Mgr. Luciou Truchlou si vypočuli odbornú prednášku Mgr. Zuzany Stanovej, členky predstavenstva pre obchod a marketing, ktorá si pre študentov pripravila aj krátky vedomostný kvíz. Nasledovala ochutnávka nových produktov a po nej študenti v plášťoch a čiapkach spolu s pracovníkmi navštívili výrobné a distribučné oddelenia firmy.exkurzia rajo 1

Slovenský robotický tím sa na celosvetovej súťaži RoboRAVE International 2018, ktorá bola v tomto roku organizovaná v Albuquerque v Spojených štátoch amerických, v štáte Nové Mexiko umiestnil celkovo na treťom medailovom mieste.

Reprezentovali nás žiaci Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine - Tereza Rafajová, Tomáš Štefanov a Michal Miškolci, členovia robotického krúžku, ktorí sa na súťaž pripravovali pod vedením Ing. Jozefa Ristveja zo Súkromného centra voľného času v Martine. Ich úspech je výsledkom viacročnej práce s robotmi a mnohých hodín tvrdej prípravy a zanietenosti. Hodiny strávené v LEGO-labe zúročili študenti úspešným riešením súťažných podmienok, boli takí skvelí, že v konkurencii 23 tímov z celého sveta si odniesli bronzovú priečku a veľa skúseností a zážitkov, ktoré môžu zúročiť v ďalšej príprave. V noci pred finále súťaže zažili aj ostrý požiarny poplach pri ktorom bol vysťahovaný celý hotel, našťastie sa ukázalo, že bol len cvičný.

Cestou do Albuquerque ich v New Yorku, v sídle OSN prijal aj Slovenský veľvyslanec pri OSN pán Michal Mlynár, ktorý im poprial veľa úspechov v ich tvorivej práci.

Naše poďakovanie patrí Žilinskému samosprávnemu kraju, mestu Martin, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ROTARY klubu v Martine, Nadácii Matka a dieťa Turca, Nadácii Ľudia - ľuďom a tiež podnikateľom z nášho regiónu - firme ENGUL, FAREN Slovakia, BRANTNER Fatra a INLOOP , ktorí nás finančne podporili a bez podpory ktorých by študenti Gymnázia nemohli do USA vycestovať.

WP 20180512 043

Sme radi, keď sa k nám vracajú naši absolventi. 30. mája 2018 zavítal na spoločenskovedný seminár a seminár z dejepisu medzi tretiakov Mgr. Marko Salíni. Už niekoľko rokov pracuje na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí, aktuálne na odbore, ktorý sa venuje krajinám Vyšehradskej štvorky. Keďže od 1. júla 2018 bude Slovenská republika tomuto regionálnemu združeniu predsedať jeden celý rok, formou besedy priblížil študentom, ako V4 funguje, čomu sa venuje a čo nám členstvo vo V4 prináša.

V4 3

Rozlúčková akadémia s maturantmi sa uskutočnila 16. 5. 2018 tak trochu nezvyčajne v Aule Magna na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Po úvodných slovách, prejavoch a oceneniach výnimočných študentov, nasledoval slávnostný program, ktorý si pre maturantov pripravili mladší žiaci z tried I. B, I. C, I. E, II. A, II. D a III. D. Akadémia sa niesla v rozprávkovom duchu, cieľom bolo poukázať na to, že rozprávky nie sú len detinské báchorky, ale príbehy, z ktorých sa môžeme poučiť a zabaviť sa na nich aj my starší. Osobitná vďaka patrí pani profesorkám Vladimíre Damkovej a Zuzane Dafčíkovej, ktoré, tak ako aj zainteresovaní žiaci, obetovali svoj voľný čas a pripravili krásny program. Ďakujeme.

https://drive.google.com/drive/folders/1PNu7j0OETOwBQ-IPaLzJNtzmxo4nkKzA?usp=sharing

Autorkou fotografiií zo slávnostnej akadémie je RNDr. Janka Beňušková.