Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Rozlúčková akadémia s maturantmi sa uskutočnila 16. 5. 2018 tak trochu nezvyčajne v Aule Magna na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Po úvodných slovách, prejavoch a oceneniach výnimočných študentov, nasledoval slávnostný program, ktorý si pre maturantov pripravili mladší žiaci z tried I. B, I. C, I. E, II. A, II. D a III. D. Akadémia sa niesla v rozprávkovom duchu, cieľom bolo poukázať na to, že rozprávky nie sú len detinské báchorky, ale príbehy, z ktorých sa môžeme poučiť a zabaviť sa na nich aj my starší. Osobitná vďaka patrí pani profesorkám Vladimíre Damkovej a Zuzane Dafčíkovej, ktoré, tak ako aj zainteresovaní žiaci, obetovali svoj voľný čas a pripravili krásny program. Ďakujeme.

https://drive.google.com/drive/folders/1PNu7j0OETOwBQ-IPaLzJNtzmxo4nkKzA?usp=sharing

Autorkou fotografiií zo slávnostnej akadémie je RNDr. Janka Beňušková.

Vo štvrtok 3. 5. 2018  sa skupina študentov 3. ročníka seminára z psychológie (Natália Lichnerová a Tomáš Kompaník z III. A, Michaela Klaudíniová, Soňa Chochulová, Alexandra Hollá, Lucia Morgošová a Patrícia Šalagová z III. C, Zuzana Šebová a Michaela Mrníková z III. D) s asistenciou p. prof. Truchlej a p. prof. Galkovej rozhodla spojiť príjemné s užitočným a pripravila pre študentov 1. a 2. ročníka Spoločenskovednú konferenciu 2018. Jej cieľom bolo oboznámiť študentov nižších ročníkov so spoločenskými vedami nielen teoreticky, ale aj prakticky, usmerniť študentov pri voľbe seminárov a VŠ. Seminaristi si pripravili pútavé prezentácie z rozmanitých oblastí spoločenských vied, ktoré publikum zaujali.

Zároveň sa účastníci dozvedeli o uplatnení sa v humanitnom odbore, vďaka dvom hosťom, našej absolventke, doktorke umení - Mgr. Art. Zuzane Galkovej, ArtD., ktorá pracuje ako pedagogička na Súkromnom hudobno-dramatickom konzervatóriu v Martine, je redaktorkou Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v redakcii umeleckých programov a zároveň pracuje aj ako režisérka, a Mgr. Lucii Kuciakovej-Bondovej, ktorá pracuje ako riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy v MT a Súkromného centra voľného času v Sučanoch.

IMG 0496

Dňa 3. 5. 2018 sa uskutočnila počas seminára z psychológie beseda s Mgr. Miroslavom Mizerom, ktorý je naším absolventom a momentálne pracuje na Ministerstve obrany SR, kde komunikuje s organizáciou NATO, je konzultantom. Študenti sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií, napríklad Top 10 armád sveta i počet vojakov v NATO za SR (18 000 vojakov). Súčasťou besedy boli aj otázky študentov, na ktoré im hosť so zanietením odpovedal.Beseda Mizera 2

Zoznam študentov, ktorí sú navrhnutí na ocenenie v súťaži Naj študent, bude zverejnený na nástenke so suplovaním 3. mája. Navrhnutí študenti si prídu k zástupcom riaditeľky školy po dotazník. Vyplnený a triednym učiteľom podpísaný dotazník je potrebné odovzdať do 9. mája najneskôr do 10:55 zástupcom riaditeľky školy.

Kolektív I. A zažil divadelnú improvizáciu v prevedení Troch tvorivých tvorov (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) v Mestskom divadle v Žiline 26. 4. 2018. Netradičná cesta do krajiny fantázie, temných zákutí ľudskej predstavivosti, kde neplatia žiadne obmedzenia, premiéra a derniéra zároveň zanechala neopakovateľný zážitok z tvorivého procesu a vzniku predstavenia priamo pred očami divákov.

Všetci, ktorí mali záujem o poznávací zájazd do Paríža, nastúpili do novučičkého autobusu a vycestovali za hranice.

paríž 2

 Okrem hlavného mesta strávili neuveriteľný deň v najznámejšom parku Disneyland.

paríž 1