Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Siedmy ročník najprestížnejšej ekonomickej súťaže konanej v krajinách eurozóny – Generácia €uro bol pre našu školu aj pre súťaž jedinečný. Stali sme sa vôbec prvou školou, ktorej sa podarilo obhájiť víťazstvo. Konkrétne tímu „Sin pi/2“ v zložení Marek Bátory, Michal Bobek, Kristína Horanská, Pavol Piroh a Daniela Žigová pod vedením pedagóga Pavla Stacha. Odmenou, tak ako aj minulý rok, bolo prebratie ocenenia z rúk guvernéra Európskej centrálnej banky Maria Draghiho v sídle ECB vo Frankfurte nad Mohanom.

Náš výlet bol ešte na vrútockej stanici adrenalínovo okorenený správou, že vďaka štrajku Lufthansy bol práve náš let zrušený. Našťastie si to nikto z nás veľmi nepripúšťal. Vedeli sme, že problém budeme musieť riešiť priamo na letisku. Večer pred odletom sme si ešte spríjemnili spoločnou večerou v jednej ikonickej bratislavskej reštaurácii.

V utorok skoro ráno nás čakal pred hotelom mikrobus spolu so zamestnancom NBS (koordinátorom súťaže), ktorý nás sprevádzal počas celého výletu. Vo Schwechate sme sa dozvedeli, že poletíme iným prepravcom o dve hodiny neskôr, ako sme pôvodne mali. Radosť nám neprekazilo ani vedomie, že možno nestihneme celý program vo Frankfurte. Dnes už vieme, že nakoniec sme vďaka tomu aj niečo získali.

Po prílete sme sa rýchlo presunuli metrom do mesta a ubytovali sa v jednom z tých „nóóóbl“ hotelov, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti ECB. Nielen ten, kto zažil kubínsku Kopačku, by mľaskal blahom :-). My sme neboli výnimkou!

06

https://drive.google.com/drive/folders/1oebt-j0Lm0uq-rgZr5V8R8oFjJtm4TRJ?usp=sharing

Dňa 23. marca 2018 sa naši študenti zúčastnili finále 7. ročníka celonárodnej stredoškolskej súťaže Generácia €uro, ktorá sa konala v Národnej banke Slovenska. Pred odbornou porotou prezentovali a obhajovali svoje rozhodnutia o menovej politike Eurosystému, čím simulovali Radu guvernérov ECB. Po dvoch náročných kolách nakoniec v celonárodnom finále zvíťazili. Tím Sin Pi/2 v zložení Marek Bátory, Michal Bobek, Kristína Horanská, Pavol Piroh a Daniela Žigová pod odborným vedením Pavla Stacha tak nadviazal na úspech z minulého roka. Náš tím bude o pár týždňov reprezentovať Slovensko v centre ECB vo Frankfurte nad Mohanom a stretne sa s jej prezidentom Mariom Draghim. Ocenenie si žiaci prevzali z rúk guvernéra Národnej banky Slovenska Jozefa Makúcha.ge2018 1

Great Gatsby 52 1

Dňa 16. februára 2018 sme sa vrátili naspäť do dvadsiatych a tridsiatych rokov a na tradičnom študentskom plese sme sa zabavili v štýle Great Gatsby. Organizácia prebiehala už niekoľko týždňov vopred, ale najpodstatnejší bod začal príchodom tematicky oblečených hostí a následným odštartovaním večera. Hostí uvítal sám Jay Gatsby so svojou Daisy, neskôr pani riaditeľka a večera sa mohla začať.

Najbližšie akcie v našej škole

18. 04. 2019 - zápis prijatých žiakov na bilingválne štúdium od 12:00 do 16:00 v riaditeľni školy

18. - 23. 04. 2019 - Veľkonočné prázdniny

24. 04. 2019 - prípravný kurz na prijímacie skúšky pre prihlásených deviatakov od 15:00

24. 04. 2019 - klasifikačná pedagogická rada za 3. štvrťrok

25. 04. 2019 - Deň Zeme - realizuje II. A v rámci predmetu ENERGIA pre žiakov ZŠ

25. 04. 2019 - triedne rodičovské združenia od 16:00; individuálne konzultácie s vyučujúcimi od 14:30 do 16:30

25. 04. 2019 - seminár pre učiteľov ANJ, 14:30, učebňa č. 15

13. 05. 2019 - prijímacie skúšky na 4-ročné štúdium

15. 05. 2019 - slávnostná akadémia - rozlúčka s maturantmi v aule JLFUK

16. 05. 2019 - prijímacie skúšky na 4-ročné štúdium

23. - 29. 05. 2019 - maturitné skúšky

Dňa 13.2.2018 (utorok) sa o 8:00 uskutoční prezentácia Elektrotechnickej fakulty a Fakulty riadenia informatiky Žilinskej Univerzity, spoločne s IKT klasrom ŽSK, ktorej cieľom je informovať a motivovať študentov vo výbere svojho budúceho zamestnania. IKT klaster Žilinského samosprávneho kraja je združenie IT firiem a firiem s technickým zameraním . Pomáha študentom uplatniť sa v praxi.  Prednáška je určená študentom, ktorí majú záujem pracovať v oblasti s technickým zameraním. Preto oslovujeme študentov  2.,3.a 4.ročníka, ktorí majú záujem o predmety matematika, fyzika, informatika, alebo navštevujú tieto semináre, prosím hláste svoju účasť na konferencii do 9.2.2018 A.Karkušovej alebo T.Dudíkovi, resp.svojim učiteľom daných predmetov. 

V pondelok 18. decembra 2017 vyčarovali členovia Dramatického krúžku a ich spolužiaci slávnostnú atmosféru v podobe vianočného koncertu. Pod vedením Mgr. Z. Dafčíkovej a Mgr. V. Damkovej pripravili kultúrny program a priblížili nám predvianočné a vianočné zvyky našich predkov. Ďakujeme všetkým účinkujúcim:

Petra Raffajová, Martina Zacharová, Martina Lalíková, Zuzana Kralovancová, Matúš Dikoš, Simona Koraušová, Richard Chovančák, Adryana Kachalavová – I. B,

Veronika Babušíková, Zuzana Szalacsiová – II. C,

Patrícia Hudecová, Alexandra Hollá, Alexandra Čuchorová, Lucia Morgošová, Patrik Vrabec – III. C,

Alena Gáborová, Dominika Gáborová – IV. C.

Fotografie z podujatia (autor: PaedDr. I. Šabo):

https://drive.google.com/drive/folders/1ljaQ1wTvuWUz7RLEDBeu9AggRPHoln4j?usp=sharing