Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Dňa 19. 10. 2017 sa v priestoroch Národého domu v Martine uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti založenia Martinského gymnázia. Zúčastnili sa jej významné osobnosti späté so životom  školy, bývalí aj súčasní študenti, učitelia, zástupcovia družobných škôl z Poľska a z Nemecka. Nechýbali zástupovia mesta Martin, poslanci, ako aj zástupcovia ŽSK na čele s predsedom ŽSK pánom Blanárom. Vážime si slová úcty, vďaky a uznania. Patria všetkým, ktorí sa o rozvoj školy zaslúžili. Program slávnostnej akadémie pripravili učitelia spolu so študentmi školy. Touto cestou ďakujeme všetkým, čo sa zaslúžili o príjemnú atmosféru - kolegyniam N. Galkovej, B. Kocholovej, D. Hruškovej a L.Truchlej. Videá, ktoré boli prezentované na akadémii, nájdete tu.

Dňa 15. 6. 2017 sme sa zúčastnili triedneho výletu. Vo štvrtok ráno sme nastúpili na autobus číslo 27, ktorý nás doviezol do Kľačian kde začal náš výstup na Kľačiansku Maguru. Cestu na chatu zvládli všetci, ale následného výstupu na Suchý sa zúčastnila asi polovica triedy. Počasie vo štvrtok bolo veľmi príjemné, no v piatok ráno sa zatemnilo a práve kvôli počasiu sme odchádzali domov dopoludnia. Každý z nás si tento výlet užil a boli sme radi, že sme to nakoniec všetko zvládli.