Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

vianočný koncert

Dňa 19. decembra 2018 sa obyčajná školská chodba premenila na chrám slova a hudby. Naši študenti si pod vedením PaedDr. Nataše Galkovej a Mgr. Lucie Capko Truchlej pripravili vianočný program. Nastala chvíľa stíšenia a nádherná predvianočná atmosféra.

V programe koncertu sa predstavili Barbora Marcela Srníková, Karolína Lettrichová a Adam Kolenčík z I. C triedy, Rebeka Čamborová z I. B triedy, Natália Slezáková z II. B triedy, Daniela Žigová, Lorna Krivušová a Pavol Piroh z III. A triedy, Michal Kaštan zo IV. D triedy. Ďakujeme študentom a vyučujúcim za neopakovateľný zážitok.

strom želaní

Aj tento rok vyrástol  v areáli našej školy Strom želaní s kartičkami zavesenými a čakajúcimi na splnenie. Našťastie, netrvalo to dlho a každá trieda  sa podujala zhmotniť želanie, ktoré sme následne odovzdali do tých najpovolanejších rúk. Ďakujeme vám všetkým!

14. 12. 2018 sa ako každý rok v našej škole uskutočnila matematická súťaž GYMBOJ. Zúčastnilo sa celkovo 36 tímov z celého Turca. Súťažili v dvoch kategóriách: 6 - 7 (16 tímov) a 8 - 9 (20 tímov). Žiaci museli počas 90 minút vypočítať čo najviac príkladov a k tomu absolvovať zaujímavé stanovištia. Tým najšikovnejším z oboch kategórií boli udelené ceny.

Na organizácií sa podieľali RNDr. D. Špigúthová, PhD. a PaedDr. T. Dudík spolu so žiakmi z tried I. B, IV. A, IV. C a IV. D.

Tabuľka výsledného poradia

Ministerstvo školstva a športu Slovenskej republiky oceňovalo najvyšším ocenením žiakov slovenských škôl:  Pamätnými listami sv. GorazdaVeľmi nás teší, že medzi ocenenými bol náš žiak III. B triedy: Tomáš Štefanov. Pamätný list získal za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Olympiáde Európskej únie v prírodných vedách. Na medzinárodnej olympiáde získal zlatú medailu.

stefanov gorazd