Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

ŠP GVPT1

Školský parlament GVPT sa zapojil do Olympiády Školských parlamentov, ktorú organizuje Rada mládeže Žilinského kraja. Vašu podporu nám môžete prejaviť napísaním krátkeho komentára k našej fotke zaradenej do súťaže.

Pravidlá sú nasledovné:
Komentáre musia byť slovné, nie emodži a nestačí lajk.
Emodži sa do komentárov nepočítajú.
Komentár nech je slovný, slušný, motivujúci, uznanlivý a pod. (nielen like, emodži, počíta sa text).
Komentáre sa zbierajú do 30. 11. 2022.

Stačí kliknúť na priložený link a vybrať si IG alebo FB.
Ďakujeme Vám veľmi pekne za podporu a ocenenie našej práce.

Váš ŠP

Link:
https://www.facebook.com/media/set?vanity=RadaMladezeZA&set=a.2719395358193216
www.instagram.com/rada_mladeze_zilinskeho_kraja/