Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

IMG 5610
 

Udalosti z novembra 1939, spomienky na rok 1989 a Nežnú revolúciu si každoročne pripomíname aj oslavou Medzinárodného dňa študentstva*. Boli to práve študenti, ktorí veľkou mierou prispeli k slobodnejšiemu chodu našej krajiny. Preto sme piatok 18. 11. strávili na gymnáziu v uvoľnenej atmosfére. Hlavným bodom dňa bol hudobný kvíz. Po veľkom úspechu minuloročného prvoaprílového kvízu aj tento bol pripravený bývalým študentom GVPT Michalom Vojtekom alias kvízmajstrom. Každá trieda poslala piatich vyvolených do klubovne, v ktorej sa počas 4. až 6. hodiny snažili zodpovedať čo najviac otázok rôzneho druhu. Vo svete hudby sa najlepšie orientujú študenti z III. A, ktorí zodpovedali správne na najväčší počet otázok a získali tak najviac bodov do súťaže Sme super. Za nimi sa umiestnila IV. D a tretie miesto si rozdelili študenti IV. C a IV. E. Pre najlepších bola pripravená aj malá odmena. Kvízmajster opäť nesklamal a študenti si okrem množstva nových informácií z hudobnej sféry odnášajú aj kopu vtipných zážitkov.

 
Katka Kyselicová
 
 

Okolnosti vzniku Medzinárodného dňa študentstva:

14. marca 1939 vzniká Slovenská republika. Deň na to prichádzajú do Prahy nemecké vojská, vzniká Protektorát Čechy a Morava. Nacistická okupačná moc nastoľuje vlastný režim, demonštruje sa. Nacistické orgány pri pokuse o potlačenie demonštrácií strieľajú do davu. Obeťou nacistického teroru sa stal aj študent Lekárskej fakulty Karlovej univerzity Jan Opletal - zomiera 11. novembra 1939 na následky zranení. Opletalovo pochovávanie o štyri dni neskôr sa stáva dôvodom pre usporiadanie ďalšieho odporu voči nacistom. Okupačná moc pripravuje odvetnú akciu. Ráno 17. novembra 1939 na osobný rozkaz Adolfa Hitlera vtrhli na vysokoškolské internáty nemecké jednotky. Veľká časť študentov bola odvezená do koncentračného tábora. Deväť študentov bolo popravených. Ešte ten istý deň vyšiel výnos, ktorým sa uzavreli všetky české vysoké školy. Pôvodne na obdobie troch rokov, napokon však do konca existencie Protektorátu. O dva roky neskôr v Londýne bol 17. november vyhlásený Medzinárodným dňom študentstva.

Zdroj:

Bielesz, Adam. 17. november - Medzinárodný deň študentstva [online]. 2020. Direktor - portál pre riaditeľov stredných škôl a zriaďovateľov. [cit. 22. 11. 2022]. Dostupné na internete: https://www.direktor.sk/sk/aktuality/17-november-medzinarodny-den-studentstva.a-11310.html