Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Dňa 16. 11. 2017 sa v klubovni GVPT konala biologicko-chemická konferencia. Na tomto tradičnom podujatí, ktorým sme sa pripojili k oslavám 150. výročia školy, sa zúčastnili žiaci 3. ročníka navštevujúci semináre z biológie a chémie a riešitelia chemických olympiád.

 

Prednášajúci: RNDr. M. Šimera, Prof. P. Račay (obaja z JLF UK Martin), Ing. N. Mäčková (Martinské centrum imunológie) a J. Vasek (žiak IV. C) so svojimi témami zaujali prítomných a ukázali možnosti štúdia v týchto prírodovedných odboroch.

                                                          

                                                                                      J. Tavelová, T. Rudzanová