Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Najbližšie akcie v našej škole

 28. - 29. 11. 2022 - exkurzia do Sveta techniky, Ostrava (1. ročník)

14. 12. 2022 - Anglická konferencia (organizuje PK ANJ)

16. 12. 2022 - pasovanie prvákov (organizuje III. A)

21. 12. 2022 - vianočné trhy

22. 12. 2022 - Deň otvorených dverí