Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Najbližšie akcie v našej škole

 

22. 03. 2018 - krajské kolo Dejepisnej olympiády

28. 03. 2018 - Nezabudol si na svojho učiteľa?

28. 03. 2018 - medzitriedny futbalový turnaj - organizuje II. A 

28. 03. 2018 - GVPT má talent - organizuje I. B, klubovňa

06. 04. 2018 - talentové prijímacie skúšky na bilingválne štúdium

14. 05. 2018 - prijímacie skúšky na 4-ročné štúdium

16. 05. 2018 - slávnostná akadémia - rozlúčka s maturantmi

17. 05. 2018 - prijímacie skúšky na 4-ročné štúdium

24. - 29. 05. 2018 - ústne maturitné skúšky