Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Najbližšie akcie v našej škole

22.  - 24. 05. 2019 - plavecký kurz I. B

23. 05. 2019 - exkurzia do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v L. Mikuláši - I. E

23. 05. 2019 - beseda v resocializačnom zariadení Manus, o. z. pre I. A, I. D

24. 05. 2019 - zápis do 1. ročníka od 8:00 do 16:30

24. 05. 2019 - Ľudské práva a obchodovanie s ľuďmi - workshop organizuje Informačné centrum mladých, n. o. Martin  v klubovni pre 2. ročník 

24. 05. 2019 - beseda v resocializačnom zariadení Manus, o. z. pre I. E

23. - 28. 05. 2019 - maturitné skúšky

27. - 28. 05. 2019 - školské výlety: I. B, I. D

28. 05. 2019 - beseda v resocializačnom zariadení Manus, o. z. pre I. C

29. 05. 2019 - slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení v klubovni

31. 05. 2019 - divadelné predstavenie v anglickom jazyku The Onlines - pre vybrané triedy 1. - 3. ročníka, PK ANJ

04. 06. 2019 - vyhlásenie výsledkov súťaže Paulinyho Turiec v klubovni