Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

1634216647627

Počas pre všetkých náročného roka, ktorý sme strávili hlavne doma, sme sa nezastavili v sebarozvoji, zapojili sme sa do projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) a po prekonaní hraníc svojich možností, získaní nových zručností a spoznaní nových priateľov sme si prevzali ocenenia.

S hrdosťou sme sa zúčastnili odovzdania certifikátov a odznakov ceny DofE na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Pod vedením pani učiteľky Márie Čamborovej sme dve študentky Alžbeta Baľová (II. E) a Emma Siekelová (II. B) boli ocenené v dokončení bronzovej úrovne a ďalší dvaja študenti Marek Lazar (V. E) a Terézia Matejičková (IV. A) si prevzali ceny za dokončenie striebornej úrovne.

Pyšní na svoj úspech sme sa so zaslúženými cenami a s podpredsedom ŽSK Ing. Petrom Weberom odfotili a domov sme odišli motivovaní k plneniu ďalších výziev.

https://photos.app.goo.gl/wD2TDABLSiWvowqV8 

Alžbeta Baľová, II. E